BABA AFZAL KASHANI

Katren *

Mo tande, gete, koze ek lame? Pa mwa sa!
Mwa mo pa nanye parski Li Li Tou. Limem Tou.
Dapre mo panse mwa ki ekziste. Manti sa!
Kan somey kase zis Li ki reste. Samem tou.

* Tradiksion