FLY

“Ansanglante, ​to’nn​ ​atase​ ​a​ ​to​ ​pase!”
 
Letan ​nou​ ​reflesi,​ ​nou​ ​panse​ ​res​ ​arkaik.
Fiziy desizion​ ​nou​ ​zanset,​ ​nou​ ​paran,
Olie nou​ ​rekonstrir​ ​seki​ ​kase,
Nou anfil​ ​palto​ ​madam/misie​ ​ki​ ​zis​ ​kritike.
 
Enn pa,​ ​zis​ ​enn​ ​pa​ ​separ​ ​nou​ ​rev​ ​ek​ ​nou​ ​realite,
Enn ​zafer​ ​kwar,​ ​enn​ ​zafer​ ​donn​ ​lamour, enn​ ​zafer,
Perseverans.
Ki to​ ​panse?
 
Nou’nn ​telma​ ​tranp​ ​dan​ ​dilo​ ​mediokrite​ ​ki,
Nou ​nepli​ ​kapav​ ​donn​ ​nou​ ​lide.
Limanite ​inn​ ​gonfle​ ​ek​ ​lide​ ​konpetision,
Kot ​nou​ ​aswafe​ ​pou​ ​gagn​ ​rezon,
A ​tou​ ​pri!
 
Siperier ​setaki​ ​anvi​ ​plis​ ​ki​ ​so​ ​kampo,
Mo zanfan​ ​pa​ ​pou​ ​kapav​ ​galoup​ ​lib​ ​ek
Kontan ​li-mem,​ ​pe​ ​inport​ ​kouma​ ​li​ ​ete?
To ​regar​ ​akizater​ ​inn​ ​koup​ ​so​ ​lezel!
 
Parey ​kouma​ ​enn​ ​regar​ ​akizater​ ​ti​ ​fer​ ​twa​ ​kwar,
20 ​an​ ​de​ ​sela,​ ​ki​ ​to​ ​nepli​ ​kapav​ ​anvole​ ​wei!