— Ah ben, bonjour Mawsi. L’autre jour meme mo ti pé pensé, longtemps na pa tann Mawsi. Ou bien ?

— Yes, I am well thanks god… enfin bizin dire ki ou bien, non…

— Uncle ki son manier Mawsi ?

— Why don’t you call him to know if he is well ? He is as usual : tant ki li kapav boir so larak, li bien !

— Ayo kifer ou koz koumsa pou ou bonhomme ?!

— Because it is the truth. To bien koné kouma li behave, Beti.

— Ayo Mawsi, aret tap lor li…

— Ayo beti, rann moi enn service, a nou sanz kozé, sinon mo tension pou monté ! Alors it’s done ?

— Mo na pa pe comprend séki ou pé dire Mawsi.

— But it is the talk of the town, even in London. Navinchandra finn réussi allé ?

— Ou pé koz Dr Ramgoolam ? Oui Mawsi, so avion l’ambulance finn décollé mercredi soir.

— He was not supposed to leave on Sunday ? Kifer zot finn tardé koumsa ?

— Finn gayn bann complications, Mawsi.

— What do you mean, so l’état finn empiré ?

— Non, so bann docteurs dire ki so l’état finn stabilizé. Mais parait ki finn gayn lézot kalité problem.

— Sirment bann problem larzent. How much does the travel cost ?

— D’après séki la gazette dire, plis ki Rs 6 millions pou enn two-way ticket.

— Bapré bap ! More than Rs 6 millions ! Ki manier Navin pou pay sa bill la ? Gouvernement ti finn saisi tout so bann largent dans coffre fort, non ? Zot finn fini rann li sa pitaye la ?

— Sa mo pas kapav dire ou, Mawsi. En tout cas, c’est Parti travailliste ki pou paye bill la. Gouvernement finn garanti enn loan Parti travailliste dans la banque.

— What are you saying, gouvernment MSM finn garanti enn loan la banque pou Parti Travailliste ?!

— Oui Mawsi. Parti travailliste bizin prend sa loan la pou kapav pay avion.

— X ti éna raison alors : the deal is done.

— Kisann-la X et ki deal ou pé kozé Mawsi ?

— To napa konn X ? Li enn ti famille avec Navin koté so mama. He is well informed and told me that since the koz-kozé photo episode the deal was on.

— Mais ki sa koz-kozé photo episode ek sa deal, Mawsi ?

— Hey ta, to viv dans Maurice mem toi ? ! You don’t remember the picture of Navin and Parvind talking together, kan ti éna réception l’ambassade l’Inde ?

— Akoz deux leaders finn dire bonjour par politesse dans enn reception, savé dire ena enn lalians ? Quand même Mawsi ! 

— Are you naive or totally stupid, beti ? Tout séki bann leaders politique faire, zot faire li par calcul politique, pas pou faire bien élevé !

— Ou pé dire ki pou éna enn deal entre Pravind ek Navin ?!

— According to X the deal is done. Sinon, to croire ki MSM ti pou garanti enn loan PTr pou ki Navin alle faire soigné dans l’Inde ?!

— Ou kapav croire ou même Mawsi, apres tou séki Navin ek Pravind chacun finn dire lor zot kamarad, zot pou marche ensemble ?!

— Ayo beti. Remember what SAJ said on Bérenger and on Navinchandra. Sa na pa finn empess li faire lalians avec tous les deux.

— Mo bizin admet ki ou éna raison, Mawsi. Kisann-la ti pou dire ki en jour ki Bérenger pou travaille ensemble avec Xavier Duval ?

— You see by yourself. Dans politique Maurice faudrait jamais dire jamais, parski tout kapav arrivé.

— Mais Mauricien na pa pou vot pou zot dans prochain élection si zot fer lalians !

— Ayo beti, don’t believe that ! Mauricien li finn vinn parey kouma so bann politicien : li aussi li… how do you say it… li finn vinn en roder bout ! Kouma politician li aussi kapav fer transfuge sans hésiter.

— Mais si kouma ou pé dire Navin marche avec Pravind, ki pou arrive l’alliance MMM, PMSD, Reform Party, Bodha so parti tout sa la ?

— Zot va continié faire l’opposition. Unless some of them joign Navin and Pravind.

— Ou croire sa kapav arrivé Mawsi ?

— I repeat what a politician say : en politique tout peut arriver, même l’impensable. I’ve been told that people at the top of MSM say now that Navin bien symapthique !

— Ou finn tann sa ou ousi Mawsi ? Kisann-la finn dir ou sa ?

— You know : the web is better and more rapid that lagazet chiffon bleu. On dirait que deal la finn fini faire.

— D’après ou Mawsi, ki bann conditions deal entre MSM et PTr ?

— According to X, MSM and Labour will go together at next elections. Apres Navin pou alle Réduit ek Pravind reste l’hotel gouvernement.

— Pas sa mem l’alliance MMM-PTr ti rod faire en 2014 ? Bérenger dans Réduit ek Ramgoolam dans Port-Louis. L’électorat na pa ti aksepté ça deal la !

— This time it is different, community wise. Navin ek Pravind zot faire parti seki dan Maurice appelle communauté majoritaire. You get the point ?

— Ou pé dire ki deal la, si éna deal, pé faire lor sa critère communal la ?

— Beti, open your eyes and stop koz n’import, do ! N’importe ki deal politique ki fer dans Maurice toujours basé lor critère communal !