- Publicité -

Jubilee

— Allo Mawsi, moi ça.
– Mo konné toi sa, Beti, mo ena to numéro telephone dans mo mémoire. Why are you calling?
– Manman. Ou trouve kouma ou été, Mawsi! Kan mo pas téléphoné ou dire mo ignore ou, kan mo call ou dimandé kifer! Pas facile avec ou!
– It is so unusual to have a phone call from you! Tout le temps moi ki bizin téléphoné.
– Pas bon ou koz kumsa Mawsi. Zordi moi ki pé téléphoné pou prend un peu ou nouvel, ek koz un peu avec ou.
– I am quite ok, mais mo péna létan pou koz kozé.
– Ayo sorry. Mo espéré ki mo napa finn kass ou sommeil ?
– Don’t say silly things. To bien konné ki mo finn fini diboute avant ki soleil lévé.
– Ou encore toujours pareil ? Ou finn tandé kipé arrivé dans Maurice, Mawsi?
– What happens? Surement Speaker finn expulsé Bhagwan ek Mohamned enkor enn fois depi Parlement!?
– Ou énan raison. Li finn met Bhagwan dehors dipi Parlement parski Bhagwan finn dire shame.
– What? Don’t tell me! Shame aussi finn vinn enn zuré maman dans Maurice aster là ?
– Mo napa konné ki mo pou dire ou, Mawsi. Mais enan enn lot zafer pli grave ki finn arrivé…
– … ayo Beti to finn call moi dan enn mové l’heure… and on the bad day, too…
– Mawsi, mari grave séki finn arrivé, mo dire ou…
– Maybe for you, but what is happening here is more important. To comprend?
– Manière ou pé kozé on dirait ki mo pé dérange ou, Mawsi.
– I have to say that, of course, you are disturbing me! To finn bliyé ki date nou été zordi?
– Zordi nou mardi le 4 juin, Mawsi. Ki zafer spécial ki énan zordi ?
– How can you ask that? To napa konné ki pou énan à partir zordi ?
– Franchement vous dire, Mawsi, non.
– Are you really stupid to that extent? To napa lire la gazette, guette télévision pou konne kipé passé dans le monde?
– Ayo Mawsi, mo napa gagne lé temps, mo dire ou. Ki pou énan kumsa zordi ?
– The celebrations are starting. Samem tout.
– Eskiz mo l’ignorance. Ki célébrations kipé commencé, Mawsi?
– Mais Jubilé la reine, Béti ! You are not aware of that?
– Ah bon, ou pé koz la reine Elisabeth so laniversaire. Ki laz li finn gagné, hein ?
– No. I am not talking about her birthday, but about her platine jubilee. Pas mem zafer sa.
– Ah bon. Ki différens ki éna?
– Don’t tell me that you don’t know the difference? Ki to finn apprann dans lékol?
– Jamais mo finn tann sa mot-là. Kisa vedir ?
– This is a very special birthday. This is the platine jubilee of the queen. Sa semen-ci, sa faire 70 banané ki la reine finn couronné.
– Pou éna bel bel fête, alors!
– Yes, dear. This is why I am in a hurry. Enan parade devant Buckingham Palace zordi. A koz samem mo pénan le temps pou koz kozé avec toi.
– Sorry Mawsi. Mo napa ti konné…
– …as I have already told you, sa la reine Elisatehn là, li kuma enn fami pou moi.
– Oui, Mawsi ou finn déjà dire moi ki ou bien estim li.
– She is like me. Li finn bien passé dan so lavi. Like me with my son.
– Mawsi, napa bon ou koz kumsa pou ou propre garçon.
– This is not true that he is a faye btard ki napa écoute so mama?
– Mawsi!
– Like Harry, li finn marye avec enn fam ki pas so kalité. You know the result: family split!
– Mawsi, mo napa le rentre dan ou zafer privé, mais sé ou ki pas finn accepté ou garçon so madame.
– Oh tell me one thing : ti finn vinn avocat mo garçon avec sa fam ki li finn ramasse là?
– Mawsi, mo napa avocat personne, moi. Mo pé juste essaye met enn l’accord…
– Who ask you to do that? Depi kan to finn ena to patente agwa?
– Ayo Mawsi!
– Of course I refused access to my home. To croire mo kapav laisse n’importe ki kalité dimoun rentre dans mo lakaz !
– Mais Mawsi…
– There is no mais Mawsi. And as you just say: ran moi enn service napa rentre dans zafer ki pas concerne toi.
– Sorry Mawsi, si mo finn offense ou.
– Oh, I am used to that! Sirtout dépi dimoune dan mo propre fami.
– Napa bon ou dire ban zafer kumsa, Mawsi. Anou change kozé. Alorss, ou finn paré pou alle guette parade jubilée?
– I am quite ready. Mo finn fini cuit mo coronation chicken, mo finn faire ban cucumber sandwiches avec the queen sauce. Mo énan mo lasiette et mo mug pou mo dité ek mo cake. I am ready for the royal picnic while looking at the parade.
– Mais Mawsi, comment ou pou faire pou sarrié sa quantité kiksoz la pour alle faire pic nic?
– I am going to watch the parade at the tv ek faire mo picnic royal dans mo salon.
– Ah bon, ou pé suive parade lor tv. Uncle pou faire picnic-là avec ou?
– Please, stop talking nonsense!? Li pou tellement yap yap ki mo fini par avoy mo mug dithé chaud lor so figir!
– Mais ki uncle pou faire si li pas pou celebré jubilé avec ou devant ou tv?
– This is not my problem. Mais mo sire ki li pou ale célébrer dans un pub. As each and every day of his life.
– Mais Mawsi, pas bon …
– Sorry Beti, mo bizin coupé… the parade is starting!

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour