Piti papa

— Beti, it’s me ! Mo finn bien tandé, avant fiancailles bannla finn fini divorcé ?

- Publicité -

— Ki ou pé kozé Mawsi ? Péna oken fiançailles ki finn kassé.

— To pas koné ki finn arrivé ? Don’t tell me !

— Mo pas au courant Mawsi. Premié d’abord, péna okenn fiançailles dans famille.

— Ayo papa ! Kot ti gagn to lagrain, toi ? I am not talking about our family.

— Mais alors, kisannla ou pé kozé Mawsi ?

— You don’t know what is happening in your own country ! Ki kalité dimounn to été ?

— Ayo Mawsi, ou bien koné ki mo na pa vey zafer dimounn, moi ! Mo bann zafer mem mo péna assez le temps pou okipé. Ki finn arrivé kumsa ?

— To pa koné ki PMSD pe menas pu kas l’alliance l’opposition ? You don’t know that ?!!!

— Sa ki ou pé kozé : Muppets show dans kazot poule !

— To lalang finn bien fité on dirait ! Why do you call that political crisis like that ?

— Mo bonhomme ki finn dire ça, mais pou enn fois mo full d’accord avec li.

— Do you realise what you are saying ? To pé boufonne PMSD !

— Mawsi, laise mo dire ou ki tout bann Mauriciens pé boufonne zot apres séki zot finn faire.

— This is why I am calling you ! Explik moi séki PMSD finn faire parski mo na pa comprend nanrien. Mo kouma enn lisien dan lamizik !

— OK, écoute-moi bien, Mawsi. Ena deux semaines par la, Navin finn annonce so biro politik ki l’alliance PTr-MMM-PMSD finn tombe d’accord lor partaz tickets : PTr pou gagne 35, MMM 18 ek PMSD 7.

— OK, but tell me one thing : leader PMSD ti d’accord avec sa lapartaz la ?

— En tout cas Mawsi, li na pa finn dire nanrien officiellement. Deux trois jours apre, enn so bann garson finn al lor enn radio pou koz enn ta zafer.

— What kind of zafer did he talk on the radio ? Bann bon kozé pou l’alliance l’opposition ?

— Non Mawsi. Li finn dire ki partaz pas équitab, ki PMSD merit beaucoup plus ki 7 tickets. Apre li finn dire ki Navin finn faire erer dan donne tickets pour élections 2019.

— What ?!!! He saaid that Navin did wrong ?! Xavier so garçon la ti boire bang avant li al lor radio ?

— Mo kapav dire ou, Mawsi…

— He said that Navin was wrong ! He is looking for trouble that guy. On dirait li finn al rode lipou poule dans fesse coq !

— Mawsi ! On dirait qui ou la langue plis fité ki pou moi !

— Sorry Beti, but I always call a spade a spade. Xavier so garçon finn al zwé avec difé.

— Koumsa Navin rancunier Mawsi ?

— He is known for that. Mais kifer Xavier so garçon finn al koz sa bann kozé la lor radio ? So papi ki derrière tousala ?

— Non, Mawsi. Dapre l’ordre c’est agwa bann chatwas MSM ki finn monte so la tête.

— Agwa bann chatwas ? Tousala éna dan MSM asterla ?! Who’s that person ?

— Ou koné kisannla, Mawsi. Avant, li ti kouma kanson ek simiz avec Navin kan Navin ti PM. Apre li finn viré mam et li finn vann Navin avec Pravind.

— Oh I see. You are talking of the big Judas. Mo ti croire li ti finn prend so retraite, moi.

— Non Mawsi. Limem ki ale négocier avec bann frustré partis l’opposition pou ki zot viré mam et zot rentre MSM. Limem chef dans biro recrutement transfuges dans MSM.

— Hummm, I see. Mais ki li finn promet Xavier so garçon pou faire li al rod la guerre avec Navin ?

— Sirment li finn dire garçon-la ki si PMSD quitte l’alliance l’opposition, li pou gagn plus tickets are MSM, so papa kapav al Réduit, li li pou gagne enn place lor front bench prochain gouvernement. So bann camarades pou vinn ministres, ambassadeurs tousala !

— Garçon-la finn croire séki chef agwa finn dire li ? It seems that he is not a very clever guy.

— Ou koné Mawsi, si ou péna role ek ki ou zwenn enn dimounn ki konn met zoli dialog, ki konn met ou dan sirop, si ou l’esprit faible, ou fini par croire séki li dire ou.

— If it is the case, I maintain that the boy is not very clever. Ki finn arrivé apre : Navin ek Paul finn donn plis tickets PMSD ?

— Non. Navin na pa finn faire déclaration. Ton Paulo finn dire ki jamais Xavier ti contesté partage tickets, ki zot finn faire tout pou ki l’alliance l’opposition tini, mais ki si PMSD anvi alé, laisse li alé.

— And then what happened ? Ki PMSD finn faire ? Li finn alé ?

— Kot li pou alé Mawsi ? Si li kit l’alliance l’opposition pou al avec MSM, dimounn pou crache lor li. Kan li ti quitte gouvernment, li dir sé parki MSM ti pe rod pass enn la loi antidémocratique. Li finn tassé lamem kouma mo bonhonne dire. Li pas kapav bouzé. Tousala a koz so garson !

— It seems that your husband is right. Tout finn retourne normal dans l’opposition ?

— En apparence, mais zot fin perdi boukou points avec sa zafer-la. Xavier pas kapav rékonet ki so garçon finn fané. Li bizin essaye nettoye dhal ki Adrien finn fané.

— At the end of the day, the parents have to clean the dirt of their child. Enfin, on dirait ki tou finn revinn dans l’ordre dans l’alliance l’opposition, non ?

— Pour le moment, Mawsi. Pour le moment…

J.-C.A.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour