Sa Suella la !

— Hi Beti, I’ve got a miscall from you. To ti pé rod moi ?
— Oui Mawsi. Mo ti pé prend un peu ou nouvelle. Ki manier ?
— C’est bien gentil pense inpe to Mawsi. I must say that I am fine, grand merci bondié.
— Ki manier uncle ?
— Ayo ! He is as usual my dear : li pé fini mo lavi. De to koté ki nouvelle ?
— Bizin dire ki tou korek, Mawsi. Malgré sa ban gro lapli ki nou pé gagné la.
— But it’s normal : this is summer rain. Lapli habitué tombé à partir novembre, non ?
— Pas sa quantité la Mawsi. Tellement lapli finn tombé Quatre Bornes, cimetière St Jean finn inondé.
— Don’t tell me ! Ki manière sa finn arrivé ?
— D’après l’opposition, cimetière finn inondé parski finn bouche tou bann drain pou construire la ligne métro.
— Remember : I got the same problem dans mo lakaz Quatre Bornes.
— Mo na pa trop rappel, Mawsi. Ki ti arrivé ?
— My stupid neighbour ti bouche tou bann drain pou li construire so lakaz. When the big rains arrives, tout bann la cour dans les environs finn inondé. Mo la cour finn vinn enn la mare I tell you !
— Ou voisin ti gagne permis pou bouche bann drain ?!
— You don’t know how it is ? Si to konn dimounn ek to donn séki bizin, to kapav gagne tout permis ki to envi ! To koné ki kantité kas mo finn dépensé pou tire dilo labou dans mo la cour !
— Koumsa Mawsi ?
— I don’t want to talk about that. Ayo… anou sanz kozé avant mo tension monté. Ki pé arrivé dans politique dans Maurice ?
— Ayo Mawsi, pareil comme d’habitude. Dans Parlement Pravind prend trente minutes pou reponn enn question. Speaker nek pé expulsé député l’opposition sak semaine, lerla zot faire conférence de presse pou zot dénons li.
— It seems that they are singing the same old song ! Kan pou éna élection ?
— Bérenger dire ki élection anticipée derrière la porte, Pravind dire li pou al ziska la fin so mandat. Naryé na pas finn changé dans Maurice Mawsi, mais li paret ki ena bel-bel dévelopment akot ou.
— What do you mean by akot moi ? Dans mo lakaz ?
— Mais non Mawsi, mo pé cause l’Angleterre. Rishi finn dire Suella lev so paké allé !
— It was long overdue. Premièrement jamais ti bizin nom li ministre, sa Suella la.
— Pourtant li minis dépi bien longtemps, non ?
— She was appointed by Theresa May, then resigned. Boris Johnson finn renom li ek Truss finn garde li dans gouvernement.
— Pas li meme ki ti bizin démissionné parski li ti servi so email pou posté document conseil des ministres ?
— You are right Beti. Li finn oblizé démissionné dans gouvernement Truss.
— Mais ki manière li finn revinn minis, Mawsi ?
— This is politics my Dear. Kumar Rishi Sunak finn arrive au pouvoir li finn renomme sa Suella la. That was a mistake !
— Mawsi mo rappelle ki à l’époque ou ti mari fière ki tifi enn Mauricienne finn vinn enn ministre en Angleterre…
— And so what ?
— Non mo pe zis rappel ki à l’poque ou ti enn supporter Suella, pareil kouma ou ti enn fan Boris Johnson…
— And so what ?
— Mo pe zis rapel ou ki…
— I don’t need you to remind me anything. Dire-moi enn zafer : zamé to finn faire en erer dans to lavi, toi ?
— Mawsi, pas prend li mal…
— You are adding insult to injury and you ask me to take it like enn compliment !
— Mo na pa pé insulté ou moi, Mawsi…
— Let me tell you one thing : Boris Johnson finn couyonne millions Anglais ek son Brexit. Mo finn faire enn erer mo finn croire li and you are going to remind me that ziska mo mort !
— Ayo Mawsi, ou finn mal comprend moi… mo na pa ti pé rod dire ça, moi…
— Please, don’t play the Jugnauth game pas moi sa li sa with me…
— Mawsi, s’il vous plaît, napa en colère avec moi…
— Mo na pa en colère, mais mo amerdé avec toi. Yes I was happy to see the daughter of a Mauritian becoming minister in England. Mais mo na pa ti koné ki kalité dimoune li été sa Suella la !
— Mais sa même mo pe dire Mawsi : au départ ou ti kontan kan ti nom li.
— No. Il was more than happy. Mo ti mari fière, mais après mo finn gagne mari honté.
— Kifer Mawsi ?
— Because she has forgotten where she came from. Li ti pé joue rôle certains Sirdar dans Maurice à l’époque.
— Ki rôle Sirdar ou pé dire, Mawsi ?
— À l’époque certains Sirdars ti tellement fer parey kouma bann missié blanc ki zot fini par croire ki zot finn vinn blanc zot aussi. Suella is like that.
— Koumsa li été sa Suella la ?
— Yes my Dear. She wants to send illegal migrants to Rwanda. La Cour suprême finn dire sa illégal.
— Akoz sa même ki Rishi vinn met li déhors dans gouvernement ?
— For that and for lots of reasons. Sak fois li ouvert so la bouche li fané, li faire gouvernement perdi point. Li ti bizin met sa dehors !
— Ena enn zafer mo na pa comprend Mawsi. Kifer Rishi Sunak finn nom David Cameron dans place Suella ?
— Let me tell one thing Beti. Pareil kouma beaucoup Anglais mo na pa comprend séki Sunak pé faire. Samem mo finn déja dire toi ki zordi l’Angletterre anb-lao. Heureusement ki la Reine Elizabeth népli la pou trouv séki zot finn faire avek so royaume !

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour