Pavan Baichoo, conseiller de Soodesh Callichurn, ministre du Travail sortant, a porté plainte à la CCID aux Casernes centrales, ce matin, contre Dinesh Ramjattan, proche du PTr, pour propos diffamatoires.

Le plaignant a pris les devants suite à un rassemblement ce lundi, où, selon lui, Dinesh Ramjattan « inn vinn dir enn bann foste ».

« Li’nn vinn dir ki mo ena enn bungalow, e vinn dir tou sort demagozi lor mwa. Li pa kapav fer sa kalite alegasion-la lor mwa, mo minis ek mo bann koleg. Nou pa pou toler sa ditou », a affirmé Pavan Baichoo face à la presse ce jeudi 31 octobre.