« Gouvernman bizin nom enn komite parlmanter ki pou kapav kestionn zot lor coronavirus ek tou bann lezot mezir ki finn pran an atandan ki parlman rezwenn« , propose Paul Bérenger, via une vidéo postée sur sa page Facebook ce jeudi 2 avril.

Il pointe du doigt la manière dont les travaux parlementaires ont été renvoyés. « Speaker finn pran lor li pou ranvway parlman. Dapre standing orders, ti bizin sirkil order papers omwin trwa zour avan sitting. Zot pa’nn fer li. Parlman pa gagn drwa ranvwaye san fix dat kot pou rezwenn. Zot pa’nn respekte sa e sa pouvwar Speaker ranvway parlman-la pa kler ».

Pour rappel, la séance parlementaire était prévue ce vendredi 3 avril mais a été renvoyée jusqu’à nouvel ordre.