« Nou dan enn period koumansman. Li kler ki nou pou ena de temps en temps bann ti problem, me tou bann prekosion finn pran”.

Ce sont les propos d’Alan Ganoo, ministre du Transport, interrogé sur la sécurité des passagers à bord du Métro express après qu’une journaliste soit tombée lors du trajet inaugural de ce dimanche 22 décembre.

« Li vre ki a enn sertin moman, (metro-la) inn aret briskeman, me mo pann trouv personn tonbe. Bann dispozision finn pran », a-t-il ajouté.