Zouzou menaz, kostim Zorro
Western manti, fizi delo
Ayo mama, fer nou kontan
Yoyo danse, bal servolan
Ekraz enn larm lor mask letan