Ti afro marse marse vinn zwenn ar mwa
Mo donn li 2 ti bizou lor so lazu
Li paret kontan ek mem surpris
Kan nu marse dimunn guet dan figir
Ti afro ek ti malbar
La societe truv sa drole
Meh nu kontinye marse
Badine..Trap so la main
Ti afro sympa..kool..ek mem gentil
Nu aret dan ti coin
Bwar ene alouda glase
Laful..lasaler fatig nu
Nu rod ene baze trankil
Fotografi dan so disan
Li pran bane foto incroyable
La natir..Ti soley pe ale couche..Ti montayn
Par la sans ene lot ti kamarad pran nu foto
Kot mo ti pre ar li
So la main lor mo lerein
LIzye dan lizye
Mo la main lors so zepol
So ti surir bulverse mo lespri
Ti rayon soley eklere lor nu vizaz
Mo ferme mo lizye
Reste dan so lebra
AND FEEL OUR FRIENDSHIP BECOMING STRONGER…