IPP de Toro
— Éta Ti-Louis, ki position mo ami ?
— Chaud mo dire, chaud, chaud !
— Ki sa souval la sa ? Dans guide mo pas fine trouvé sannla.
— Ki souval to pé causé ? Mo dire toi chaud, chaud mon ami.
— Ti-Louis, to finn manz dholl puri maraz gramatin la et to la bous pé brilé, ki sa ?
— Selman bannla éna raison dire to enn tente vide toi. To sa zafer chaud pé passé to pas rouvé. To koumadir bef dans désert finn mett enn linett soleil ar toi pou to pas trouvé naryé !
— Hein ? La boue pé mok la marre. Ki chaud to pé trouvé toi ?
— To pas konn Toro ?
— Ki Del Taurus ou Torero ?
— Paul Toro ta. Ki pé arrive, to lipié finn maille dans drap ki sa ?
— Hein… bé Ti-Louis pas finn mett deux barres savon anba so lipié finn fer aller sa ?
— To pas koné ki li népli envi joué bye-looké aster et ki li pé compte lors Bruce Springteen pour kapav fer enn coup Torero Dancer ? Bé là mo croire li pou kontinyé fer bye-looké même après séki finn arrive li.
— Ki problème ki fine arrivé ankor ?
— Hé ta, kot to dizef ti éclo toi, dans Bois de Boulogne ki sa ? To pas suiv l’actualité. Pas finn trouve Toro ek son bann compagnonn desann dans bis ?
— Ti-Louis ki to pé causé ? Sa Toro to pé causé la li pas voyage dans bis li, mais dans berline koumadir Sobrino.
— Alle check to email. M. Letchis finn bizin dire bis pou kapav charge Toro ek son troupe après ki fine trappe zot pe fer enn IPP.
— IPP ? Ki enn lot souval encore sa ?
— Non ta. Illegal Poker Party dans Quatre-Bornes kot so camarade Ham.
— Hé ta. Mais kouma M. Letchis finn koné ki Toro pé fer IPP dans Quatre-Bornes ?
— To konn zistwar Merveille ek so deux coffres ? Mem zafer sa.
— Koumadir les hommes de M. Letchis finn fer enn bon récolte avant mem que la saison soit entamée.
— Mo pas trop koné, mais bannla pé dire ki fine gagne 5 gros Baton lors la table. Bannla pé dire ki finn gagne ordinateur ousi …
— Ordinateur ? Danzéré sa Man. Ki finn trouvé ladan ?
— Sannla pas capave cause fort. Mo zis kapav dire toi finn trouve enn zistoire lor Clark Gable.
— Ti-Louis dire moi enn coup, Clark Gable li kouma dire pomme d’amour sa, dans tou la sauce li ladans. So photo li dans ordinateur, prochaine lot coup dans qui pou trouve li ankor ?