Li Bleed mem
— Éta Ti-Louis, ki position brother ?
— Ki position, ki position to pé causé ? To pas pé senti ki fer frais et lors la, la grippe pé donne bal.
— Vrai men Ti-Louis, to népli koné si pa la grippe de saison, H1N1 ou N3N2. Mo dire toi mo perdi laba.
— Hé, seulement mo toujours dire, l’intelligence pas asté dans bazar sa. To pas koné ki to capave alle fer vaccin cado dans l’hôpital ? Hé, mo donne toi so nom tout la : Tamiflu.
— Ti-Louis, to pé rod déclare malin ar moi. To sir li bon sa camizol to pé rod fer moi prend la.
— Tahé, pas Camizol sa, Tamiflu…
— Sa kouma dire sa banne médicament ki donne souval pou zot Bleed No More, mais mo trouvé qui zot bleed mem.
— Hein, sa ki sa zistwar to pé raconté ?
— Éta Ti-Louis, tout sa malin to dire to malin, to pas pé trouvé ki bannla pé raconte zistwar Zokris ar toi ? Zor dire pé donne produit naturel pou ki souval pas bleed, mais ala mo pé trouvé ki souval pé bleed encore. Deux finn éna samedi dernier. Ki to pou dire la ?
— Ayo ki mo pou dire toi, avec sa bannla zamé to koné quand zot cause fausse ou cause menti. Mais moi ousi mo pé rémarqué ki sa bann zafer ki zot dire soi-disant péna okenn effet lors performance, mo trouve zot pé gagné.
— Ti-Louis, appel sa effet secondaire et lerla zot passe la caisse. Pé prend nous koumadir enn sousou dans enn dhall ki pas oulé cuit.