Confettis
— Éta Ti-Louis, ki position my good…
— Ayo, ayo, ayo !
— Ki ariv twa ? To pé krié koumadir enn lisyen ki finn pass anba larou bisiklet.
— To pé koz larou bisiklet, mwa mo pli krwar finn pass anba larou kamyon sa.
— Ki to pé kozé Ti-Louis. Ki finn arivé koumsa ?
— To koné ki été sa ? Tsunami. Mo byen krwar li finn lévé.
— To éna rézon Ti-Louis. Pa fasil séki mo pé tandé sa bann dernyé zour-la. Mo krwar fodré Clark Gable enn akter mem pou kapav sap dan sa difé-la.
— To pé dir difé, mo byen krwar kouma sa latour infernal dan Londres la. Le feu est partout dans la maison. Lor la to finn trouvé ti éna confettis dan Senn Mars…
— Pa kozé. Pou lé kou mo ti krwar King of Long Shots ki ti pé sélébré so viktwar. Mais non. Il a plu des comptes au Champ de Mars. Mwa mo ti krwar sa kont Laboratoire-la sa. Mé non twa, Clark Gable son bann dett sa.
— To finn trouv sa ? Komyé ? Rs 61 millions dett. Ki, finn gagn jackpot sa ou krwar ?
— Pa fini Ti-Louis, sa kout la Dame Yoko Ono ousi finn met so gro lagrain disel ladan. Li finn dimann zot si Clark Gable ankor kapav zwé prémyé rol.
— Pou lé kou mo tann dir péna korum dan rényon pou guété sipa ti bizin rétir li dan léfektif. É pa fini, to finn trouvé ki Zaza ousi finn zet enn bal disel lor la. San konté ki Ti-Frer pé dir ki zot mem mafia.
— An tou lé ka Ti-Louis, ki Zaza, ki Ti-Frer, koumadir zot mem vinn dir ki sakenn protez enn mafia.
— Mo linformasyon dir mwa ki M. Badinaze finn fini dress son kostim prézidan. Finn tir naftalinn ladan.
— Mon Dieu, ils ne reculent devant rien.