Confessions chez le Pasteur
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon mo frer ? Kot pé alé tout de blanc vétu comme ça ?
— Nulle part…
— Ti-Louis pa sové la ! Ki pé ariv twa, to pé al Grand Bassin ?
— Non ta… pa koz for, mo ti avek Innocent IV lor enn mission.
— Ki mission to pé kozé ? Dépi kan to ti enn mission man twa Ti-Louis ? To krwar mo pa koné ki to sorti kot le Pasteur avek Innocent IV pou confess zot bann pésé…
— Mo dir twa pa koz for ta ! To pa koné ki dan problem to bizin al guet to bann zami.
— Ti-Louis, sa finn vinn koumadir enn pelrinaz. Tou lé banané to al get to bann zami-la. Zordi kot Pasteur, dimé zot pou al kot Ti-Komi. Koumadir zot lakaz sa.
— Tu sais que c’est dans la bez qu’on connaît ses amis. To bizin pa blié sa, c’est enn konsey mo donn twa.
— An tou ka Ti-Louis, zot éna enn mari bon Pasteur. Kouma nou dir, Pasteur finn donn Innocent IV losti san confession. Ni mem enn ti « Je vous salue Marie » pou ki li kapav lav li de so bann pésé. An plis, bann séki finn pass apré li c’est bann vré kamwad sa. Zot finn ankouraz li dan le mal. Mem Lisien Fantom pé trouvé ki tou normal. Anfin, li mo konpran ki avek lékours li finn trouv enn fason pou li existé.
— Ki to pou fer ? To pa koné kouma travay-la fer…?
— Kontinié ki mo pou dir twa Ti-Louis. Ladésant-la pé vini mem la…