« La » spektak inn fini
— Éta Ti-Louis, ki position ? Zafer-la pé sofé mo trouvé. Ki pé arivé koumsa mo frer ? Apré Shérif sa fwa-la Innocent IV finn bizin séparé ek Obélix.
— Pa kozé cher ami. Zafer-la mari so. Telman so ki népli koné kot pou kasyet. Ti moman dan padok, ti moman dan 4×4 pé fer létour lapis, ti moman dan kart baré. An som, népli koné ki pou fer.
— Mo pa pé koz twa sa Shérif ki népli Shérif-la mwa, mo pé koz twa sa zafer Hurlywood-la. Mo trouvé ki konklav fi nn bizin vir so palto ek mett no entry.
— Ayo papa, sa zafer-la li pli so ki so. Kouma nou dir, maladi ti poul ti kanar ki payé. Le Lion dir ki bizin kas difé lor St-Paul, mé sé Lion so zom mem ki fi nn gagn karton rouz.
— Atann enn kou Ti-Louis. To sir ek sertin ki zom Lion sa ? Pa sa zafer ki Lion dir « Name Dropping » la sa ? Parski, dir mwa enn zafer, si vrémem Obélix ti Lion so dimounn sa, to krwar ki lé Pape ti pou ozé tir karton rouz-la vit-vit koumsa ?
— Sa mo pa tro koné. Mé séki sertin, séki « la » spektak fi nn fi ni ek boul fi nn viré. Obélix pé dir pé fer dominer ar li et ki li pou rétourné.
— Ti-Louis, kouma li pou rétourné ? To pa trouvé ki enn nwar touni sa ek mo krwar ki pa zis « la » spektak k’inn fi ni, lamoné Pierneef ousi.
— Vrémem do, li pa ti sign kominiké pou dir ki sé li ki fi nn fer sa betting coup-la ? Li ti kapav o mwin asté dé souval. Kan VV lev so paké alé, li pa ti pou koumadir enn solda ki pé rod koki pou rantré.
— Kouma mo fi nn dir twa Ti-Louis, enn vré touni minwi sa. Li bat lapo kabri ki pa pou li.
— Ayo, laisse mo al rod mo baton piyondenn…