Opération netoyaz
— Éta Ti-Louis ki position ?
— Position bon. Kouma to pé trouvé twa ?
— Ti-Louis, trouvé ki position bon. Tu es de bonne humeur en plus.
— Normal, zafer-la pé vini so, so. Kontan pa kontan, pou bizin dir mo champion.
— Hein, sa ki to pé kontan koumsa ?
— Normal, bizin gagn sa avan l’opération netoyaz koumansé.
— Éta Ti-Louis, ki sa opération-la sa ? Ou swa enn nouvo souval sa ?
— Éta, ek tou sa azan politik to dir mwa to éna la, to pa fi nn tandé ki opération netoyaz fi nn fi ni koumansé ?
— Aryo Ti-Louis, mo pa fi nn tann sa dialog-la. Kisanla ki pé dir sa ?
— Astérix ta. Apré dé bousé briani, li fi nn dir ki non selma bizin nétoyé, mé Pablo ousi bizin lev paké alé.
— Ki, li fi nn dir sa ?! Ki zot fi nn mett dan sa briani ki fi nn donn Astérix manzé-la ?
— Mo pa koné, mé mo krwar ki Pablo bizin koumans trakasé, parski mo bien krwar so zafer pa bon ditou.
— Dapré twa pou fer netoyaz pou tir zis gro salté ? Ti saleté ki pou fer ? Pou mett under the carpet ?
— Na pa koné. Kouma nou dir, manz pistas get sinéma.