Je veux mon argent !
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon ? Hé, pa pé tann naryé mem ! Mo trouvé ki malgré séki Moustas pé dir, bourzwa-la touzour solide comme le roc. Li pa bouzé.
— Swa-dizan to enn spésialis bann rago dan Senn Mars. To pa koné ki sa koumadir dilo lor bred sonz sa bann kozé-la ? Li pou glisé li pou alé.
— Ayo Ti-Louis, si Moustas pa fer li per, mais qui peut le déloger de sa tour d’ivoire ?
— An tou ka, ékout mwa byen : sa pa mo problem ! Mo manz pistas mo get sinéma. Séki mo kapav dir twa séki bann fi m ki aktyelman extra. Tu as un peu de tout mon ami, comédie romantique, drame, science-fi ction et même un p’tit peu de soft.
— Pa dire mwa Ti-Louis, mé kouma to koné ki bon lékay ?
— Mo get so teaser my friend. Dernyé teaser mo fi nn gété pa fasil. Dapré lord kan mo lékay pou zwé lor mo 52” pou éna dimal. Li pou inpé soft, pa rékomandé pou zanfan.
— Donn so tit enn fwa Ti-Louis ! Alé vid to tente !
— “Je veux mon argent” !
— Ti-Louis, fi m mem sa ou byen enn navé sa ? To bizin lir so sinopsis avan to kozé. Sa fi l-la li déroul dan enn péi Lérop. Enn zenn ek zoli garson avek sévé bouklé, kostim trwa pièces ki kontan trouv so non partou al pass pou enn King avek enn propriétaire souval.
— Oh My God ! Sinopsis-la seryé mais quelle est l’intrigue ?
— Bé kouma li enn king ki na pa king, li fi nn mett enn zanon lour kouma diplon dan zorey propriétaire souval-la. Samem tit fi m-la Je veux mon argent.
— Ti-Louis ki so la fi n ?
— Ki to pé rod montré zako fer grimas ?! Atann fi m-la sorti bayo.