Buy one get one free
—Ti—Louis, pa pou kapav dimandé ki pozisyon zordi…
—Ayo papa, ki pé ariv twa ? To malad ? Mo ti krwar horse sickness-la trapé zis dan intersézon sa ?
—Ti—Louis, pli grav ki horse sickness sa. Mo krwar byen sa boug-la mové mofinn li mofinn sa.
—Ki pé ariv twa ? Dévid to tant pou mo kapav konpran ki pé ariv twa brozer.
—Kiki Henry, Hugues Maigrot, Ricky Maingard é mo byen krwar pou bizin azout Gilbert Rousset.
—Ki pé ariv zot ? Éna enn démars pou fer lagrev ? Dir zot fer tensyon, Innocent IV pa pou tro kontan. Li pé aprécié sa démars-la moyennement, sirtou ki pé dir ki trwa — kouma apel zot sa ? – Rottweilers pou dan Senn Mars.
—Ti-Louissssss … il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir…
— Bon, pa bizin al osi loin ki sa, mo dé lizié ankor bon mwa.
—La clé sous le paillasson, to koné ki sa vé dir ?
—Bon, asé. To byen koné ki mwa ek la fransé-la c’est deux, hein.
—Zot pé fermé Ti-Louis. Zot pé  rann laklé lékiri. Zot pé prend la poudre d’escampette.
—Kiété ?! Asterla to dir sa ?
—Ti-Louis ?!! To parey kouma Innocent IV, to konpran apré ler. To wise after the event.
—To wise—la ki sa vé dir ? Bannla pa pou alé ?
—Ti-Louis, to enn vré bourik twa. Fini sa lépok-la. La Blonde finn fini dir le 26 so dernyé zour travay. Maigrot fini annonce les couleurs et les rumeurs vont bon train. Kouma to koné dan Senn Mars, les rumeurs se confirment toujours.
—Etaééé … mové mofinn sa. Apré dépar Shérif, komisyon danket, ICAC ek sa kou—la lékiri pé fermé enn apré lot. Bé la ki zot pou fer ?
—Pou bizin mett enn lanons dan zournal pou dir « cherche entraîneur avec ou sans certificat », ou pran enn lékiri ou gagn enn lot an kado.
—Buy one get one free sa…