A qui a profité le crime?
—Eta Ti-Louis qui position my friend ? Mo trouvé qui to zafer pé bon net la. Mo tan dire qui sa ban ti bourrique qui pé passé mo tan dire to ladans plein plein.
— Toi to koné ki mo toujours content avec toi…to ban nouvelle juste lors to ban camarade zamais lors toi.
— Ti-Louis, to kone moi…mo pas ene gambleur. Mo ziste met en ti cash kot favori…
— Censé favori to joué… ki sanla ki fi ne mettre so cash lors ti-gris?
— Ti-Louis pas cause sa fort. La tout dimoun bizin koné ki mo fi ne joué.
— Kan pou moi to criyé lors tous l’étages, mais kan pou toi bizin pas dire nanien. Soit-disant to en camarade avec moi, mais signale to pas tiré. Mo croire to fine vine en bon camard aster la. En plus bel bel déclaration fi ne fer pou dire ki bizin write-off a cause boiterie.
— Ti-Louis tu as tout faux mon ami.
— Ki faux…?
— Ti-Louis to pas fi ne trouvé kouma sa lécourse fi ne déroulé. Pas fine trouvé qui Mr Brown fi ne fer avec souval St-Paul. To pas fine trouvé kouma English Man fi ne tassé, kouma dire mouche lors la colle?
— La to pé raconte moi zistoire. Gros l’ours et St-Paul né plis travail ensemble…OMG…pas dire moi. Ki sa qualité la encore. Mais sa zamais pour fi ni sa.
— Sa même mo pé dire toi. La question qui to bizin posé c’est à qui profi te ce crime?