Le feuilleton Callikan-Ameer ne connaît, semble-t-il, pas de fin. Et pour cause, le time-off de la secrétaire générale de la Federation of Parastatal Bodies & Other Unions (FPBOU) Rehana Ameer n’a pas été renouvelé. Dan Callikan devait justifier cette décision comme suit : la Mauritius Broadcasting Service Staff Association (MBSSA) – dont Mme Ameer ne fait plus partie – n’est plus affiliée à la FPBOU. « Bann drwa sindical finn bafwe», devait préciser Deepak Benydin en guise de réponse lors d’une conférence de presse tenue hier après-midi au siège de la FPBOU, à la rue La Corderie, à Port-Louis.
Deepak Benydin ajoute : « Rehana so time-off se pa pou MBSSA. Li pena nanye a fer avek MBSSA. Li enn demann de time-off o nivo nasyonal, pou enn federation. Sa mem konsept tripartism. Antan ki dirizan – li kapav azir kuma negosyater – li bizin kapav enjoy so time-off. Li ti touletan koum sa, dit-il, se kinn arive konfirm nou demann rapor lor relation indistryel MBC – rapor ki finn ress dan tirwar. Boukou pwin ti pou eklersi si sa ti deor »
Rehana Ameer a pour sa part remis en question la pérennité de la MBSSA. Elle affirme : « Nou finn ekrir enn let Registrar pou ki zot anket lor validite dernye assemblée générale MBSSA lane dernyer. Lerla nou pou kone sipa sa bann dimounn-la genuine. » Et de questionner : « Eski ti ena vot mem pou desid pou sort depi FPBOU ? »