— Allo Mawsi, ki nouvel ? Népli tann ou di tout !

— To get my news, you have just to call me

— Ayo Mawsi ou trouvé kouma ou été ? Toujour bizin éna enn ti kozé foutan avec ou !

— Forget about that. Mo pe zis riss to la corde. Ki zot nouvel ?

— Nu toujours konfiné Mawsi. Péna avion, pena touris, péna travail, dimoun bien tracassé mo dire ou.

— It is the same here. How is your brother : ki manier li pé débrouillé avec so ti lotel tourist ?

— Ayo Mawsi, tourist pas pé vini, travail péna. Mari problem li pé gayné !

— By jove. Li finn bizin met tout so bann travayer dehors ?

— Li pas kapav, Mawsi.

— How come ? Si li pénan travay avec ki largent li pou paye travayer, sirtout si napa pé travay ?

— Li finn pran largent gouvernement, aster la li pas kapav met travayer dehors. Tous les jours li pé faire la prière pou ouvert frontier ek tourist kapav revini.

— I think that li bizin faire encore buku la prière avant ki frontier ouvert ek tourist retourné.

— Terrible sa Mawsi. Ki manier tout sa bann zafer la pour fini : bondié tousel koné.

— Yes you are right : only God knows. Partout pareil dans le monde, mo piti.

— Be kot ou en Angleterre ki manier, Mwasi ?

— Ayo, dont talk, I tell you, Beti. Ban politiciens ici encore plis nimport ki bann kot zot !

— Ou croire sa Mawsi ? Nu finn tann un peu zafer ar politicien ici depi Covid-19 ziska Wakasio !

— Believe me Beti, those in England are better than yours. En commençant par missié Boris Johnson.

— Mais Mawsi pas ou mem ki ti dire ki vaut mieux Boris Johnson ki bann lézot la ?

— I never said that. Sirement to tonton soulard, ki déclare plis anglais potiss ki anglais, ki ti dire ça !

— Ou sire ou napa ti dire sa dans enn conversation, Mawsi ?

— I’m more than sure. Jamais mo koz n’import, moi ! Mais si jamais, par hasard, sa kozé la finn sap dans mo la bouche…

— Donc ou apé admette ki li possib ki ou…

— I am not admitting anything. Napa met kozé dans mo la bouche mo dire toi la, hein !

— Mawsi écoute moi : moi pé zis dire ki enn fois

— Stop that silly game with me, please ! Si jamais sa kozé la ti sap dans mo la bouche par hasard, it was like like when Mauritians said that Pravind will be better than Navin. Zordi zot pé dire le contraire.

— Mais mawsi pas sa ki mo pé…

— Let me finish, please. Tout bann politiciens pareil, Beti. They say one thing before election and zot faire le contraire kan zot rentre dans gouvernement !

— Lors la mo bizin donne ou raison Mawsi. Comme dit mo bonhomme papa, topette vaut pas morette. Ou finn get ban politiciens mauricien lor BBC, Mawsi ?

— Of course I’ve seen them. Tous bann Mauriciens dans l’Angleterre finn get ça direct live ou bien lor replay.

— Kisenla ti meilleur selon ou : Pravind ou bien Navin ?

— They were of the same level. Kan poz zot kestion lor zordi, zot répon séki zot ti faire hier. As people says in the past : au lieu zot réponn direct zot kass contour. All politicians do the same.

— On dirait ki ou napa oulé dir kisenla ti meilleur lor BBC, Mawsi.

— No. It is not true. Zot tous les deux bann fatras ! Zot essaye koz grand grand kozé pou embrouille la tête dimoun. It is the same here.

— Dire moi enn kut kipé arrivé lor zafer Brexit ?

— Nobodys knows Dear. Enn cout tann dir négociation pou komensé, lot kut finn postponed. In the mean time pays pe coulé, I can tell you.

— Ou oulé dir ki Theresa May ti meilleur ki Boris Johnson, Mawsi ?

— I am asking myself. ? Parski zis ka l’heure nou napa koné ki pou arrivé exactement avec sa zafer Brexit la. Sans compter ki nou penkor sorti dans Covid 19.

— Uncle ki dire dans tout sala ?

— Your uncle ? Un jour li pou Labour, so lendimain li pour Conservatives. He has been always like that li change parti tous les jours !

— Ou discute politik avec li alors ?

— How could you believe that ! Mo napa ouvert mo bouche avec sa batchiara la, moi.

— Mawsi ! pas bon ou koz kumsa pou ou propre bonhomme !

— Don’t try to defend him. To bien koné, tout dimoun dans famille koné, ki li enn grand batchiara.

— Mais si ou napa koz avec uncle, kuma ou koné ki li change parti politique tous les jours ?

— Because he talks loudly to himself in the flat. Kan li sorti dans pub, kot li alle fini so le temps, li vinn faire meeting politik dans lakaz.

— Mawsi si ou napa koz avek uncle, samem ki li all rod dimoun pou koz kozé dans pub.

— Pas dire moi ! ! ! If I undersdtand you well : a koz moi ki ton tonton alle fini so largent dans larak ! This is what you are saying ?

— Mawsi faudré pas ou prend sa mal. Mo pé dire ki ou bizin prend uncle un peu pliss compte.

— Eta, kumsa to koz are to Mawsi aster la ! I don’t need any of your advices. Garde to conseil pou to ménage !

— Mawsi don’t get me wrong…

— Beti mo préfére coupé sa avant ki mo tension monté ek mo la veine li cou raidi. Bye !

—Mawsi…

J.-C A