— Hellooo, moi sa, Mawsee. I want to know one thing. Ki kantité commission zot énan ?

— Bonjour Mawsi. Moi mo faire mo commission enn fois par mois. Mais jamais mo faire li la fin di mois. Enan trop boukou dimoune.

— What are your talking about ? Ki to pé radoté, ta ?

— Mawsi mo pe explik ou ki maniere mo faire commission, enn fois par mois. Zis bazar ki mo asté tous les semaines.

— What are you saying. Tout le temps bizin dire tou enn zafer deux fois pou to konpran !

— Ayo Mawsi, sorry, exkiz moi. Mais mo pas compred, séki ou pe dire. Ki commission oupé kozé ?

— I am talking about commissions of enquiries, foutour va !

— Ah bon, ou pé dire commission d’enquête. Mo ti croire ou pé koz commission la boutique, moi.

— Enn zafer mo envi comprend : how many commissions of enquiry do you have ?

— Enan deux trois sa, Mawsi. Attane mo conté enn coup. Premier d’abord énan commission lor la drogue. Mais avant ti énan commission lor Betamax et lor Dawood Rawa. Non mo pé trompé la.

— What do you mean ? Ti énan, pas ti enna ?

— Attane en cout. Betamax mo pas sire ti énan commission mais lor Rawat mo croire énan deux trois, mais énan ladan pas dan Maurice. Mais seki Pritam la li pé faire dans Maurice.

— Who is Pritam ? Enn dimoune ki nou konné ?

— Sa commission Pritam li pe faire l’enquête lor ki manier ti vann bann dibien Rawat dans Kenya.

— OK. This is where Bhadain says he gave an information to the commission mais lipa kapav ran sa information public ?

— Ah bon li finn dire sa.

— Yes. And I don’t understand one thing ! Si li pa kapav donne information la public, kifer li faire enn declaration lor la. Do you understand ?

— Pas tout a fait Mawsi. Mais ou konné souvent ou napa comprend séki politicien dire.

— I agree with you. Zot kozé pu dimoun napa konpran ! Zot koze pouki zot la bouche napa pi !

— Enn vié kozé longtemps sa Mawsi. En tout cas aster la commission d’enquête lor ex présidente ki pé déroulé.

— What is the purpose of this commission ? Ki so travail ?

— Li pe faire enn lenket pou konné kimanière ex presidente ki nomme enn commission d’enquête lor Sobrinho.

— Are you saying that enna enn commission d’enquête pé faire enn l’enquête lor enn lot commission d’enquête ?

— Oui, Mawsi. Ou bien malin, ou finn konpran tout enn sel cout !

— Aster to konné ki mo malin ? You take your time to discover it ! Ki pé arrivé devant commission d’enquête ki faire l’enquête lor enn lot commission d’enquête ?

— Ayo Mawsi. Ou a dirait enn film jeudi soir ki déroule dans la Cour. Mais plis intéressant.

— What do you mean ? Enan suspense tous les cinq minutes like in these kind of movies ?

— Oui Mawsi ! Premier d’abord ancien présidente finn dire ki so ban avocat finn donne li mové conseil ?

— Like that ? Mais li bien grave sa !

— Attane enn cout Mawsi. Enn so ban avocat finn alle dire ki ex présidente napa ti écout son bann conseil. Et li fonn raconté ki manière tout sala finn arrivé.

— Ayo. Don’t tell me. Tou sala pé arrivé divan commission ?

— Oui mo dire ou Mawsi. Lerla ancien présidente finn dire ki li pou écrire Bar Council parski so avocat finn raconté so bann zafer confi dentiel.

— Bapré bab ! After that what did the lawyer do ? Li finn reste tranquille ?

— Ou kapav croire ! Li finn dire ki ancien présidente ki finn komens raconte tout. Aster la avocat pe critique avocat ek tout dimoune pe dénonce tout dimoune.

— But what happening to the card ? Personne népli koz sa ?

— Ki carte ou pé dire Mawsi ?

— But the famous ex president credit card. Pas sippozé faire l’enquete lor la ?

— Sa finn fini. Ban officiers la banque finn déposé. Zot dir ki ancien présidente finn dépense plis ki Rs 2 millions en six mois.

— How much you say ?

— Plis ki Rs 2 millions en six mois lor car Planet Earth Institute. Mais li finn remboursé.

— If i am not wrong ex presidente pas ti dire ki li servi sa credit card la par inadvertence ?

— Oui, Mawsi. Mais d’apres la banque madam li finn servi credit card PEI plis ki 50 fois.

— What ? More that 50 times toujours par inadvertance ? ! To énan raison mo tifi .

— Pou ki zafer, Mawsi ?

— This is like an hindutani feature film ! Sa même ena buku commission d’enquête dans Maurice !

— Ou trouvé Mawsi ! Ayo laisse mo dire ou enn lot zafer : ou koné ki enn avocat ki finn blamé par commssion d’enquête lor la drogue finn faire ?

— I have no idea ? Ki li finn faire kumsa ?

— Li fin alla faire enn déposition contre président commission d’enquête lor la drogue. Ou koné ki li finn dimandé ?

— ?

— Li dire ki bizinfaire enn leket lor président commission d’enquête lor la drogue.

— Nooo really ? Savé dire pou bizin nomme encore enn commission d’enquête pour faire enn lot l’enquête ? ! ! !