— Bonjour Mawsi. Longtemps na finn tann ou. Ki ou nouvel?

— Why don’t you called? Si to ti téléphoné, to ti va gagne mo nouvel.

— Mawsi ala ou komens kot kozé foutan avec moi ! En tout cas on dirait ki ou bien!

— No, I am not very well Beti. Mo leker encor bien faire mal, mo dire toi.

— Ayo, ki finn arrivé kuma Mawsi ? Pas dire moi oi finn gayn enn mauvais nouvel?

— A very bad news. Mo ti konné enn jour sa ti pou arrrivé, mais bien triste, mo kapav dire toi…

— Kisenla finn…

— Dont tell me that you dont know. Ki manier to kapav pas au courant?

— Mawsi, mo napa pé bien konpran séki ou pe dire. Ki finn arrivé kumsa?

— Li ti kuma enn famille pou moi, mo dire toi. You know, parfois dans la vie bann étranger plis proche avec toi than your own blood.

— Mawsi… Kisenka finn mort? Personne napa finn dire moi nanrien.

— You don’t know that Prince Philip passed away ? ! To napa ti konn sa nouvel la!?

— Ah bon ou pé koz Prince Philip. Mo ti croire enn nu ban famille ki finn mort, moi.

— I’ve just told you : he was like a family member for me. En tout cas mo bien chagrin pou sa pauvre la reine la.

— Mo comprend ou Mawsi. Sirtout apres tout sa bann tracas li finn gagne akoz Meghan ek Harry.

— Sa Meghan la… She is like a female villain in indian movie, I tell you !

— C’est vrai. Li finn tellement manz Harry so la tête… li finn faire li vire le dos avec so famille.

— My son does the same thing to me… akoz sa… akoz sa… femme avec ki li finn marier la…

— Mawsi ! Ou napa pou recommence koz sa vié kozé la !

— May be for you it is an old song, mais moi mo le coeur encore a vif !

— Arrête pense sa Mawsi, arrête fatigue ou la tête. Anou koz enn lot kozé…

— Our forefathers were always right. Mais ban zénes jamais écoute, zot croire zot pliss konné!

— Nou ban grand dimoune… kifer ou pé koz zot, Mawsi.

— They always advice napa marié avec ban femme divorcé ek en pliss, pas mem kalité ki zot. They don’t listen Beti, they don’t listen.

— Ayo Mawsi, arrêté avec sa. Seki finn arrivé, finn arrivé…

— This is what happens to Harry and my son. Zot ban… zot bann femmes mett la guerre entre mama, freres, sœurs, faire zot kit zot lakaz, vire le dos avec zot famille.

— Ou énan un peu raison Mawsi. Sirtout kan ou guette sa interview Meghan ek Harry la.

— Have you seen that ! Li éna toupet dire ki bann Royals racists ! .

— Li finn dire ki énan parmi zot tipé trakassé ki couleur so ti baba pou été.

— But all people do that, ask that. Dans nou meme, quand enn garcon marié avec enn tifi un peu brune brune, nu pas dimandé ki couleur zot zenfant pou été ? What wrong with that ?

— Meghan dire en causé raciste sa.

— If the royals are racists zot napa ti pou laisse Harry marié avec li! Harry finn écout so femme, pareil kuma mo garçon finn écoute sa….la. Look where they are today: zot finn perdi dans bois ek dans la cour ! Zot pé maz zott coude! Sa va apprane zot!!

— Ayo Mawsi arrête pense sa bann zafer la. A nou koz enn lot kozé. Ki manière uncle?

— Your uncle? He is more than well. Li mari kontan kot li été.

— Kifer? Li finn gagne loterie?

— Better than that for him. Avec déconfinement tout ban pub finn réouvert. To uncle saoul depi grand matin ziska tanto !

— Faudré pas ou laisse li boire sa quantité, Mawsi. Li pou fini par tombe malade.

— Kan so le foie pou cuit, I’ll bring him to the hospital !

— Mawsi pas bon ou dire ça. Ou bizin cause avec li.

— You can talk to him, you ? Li pareil kuma so garcon : zot la tête tête dure, jamais zot écouté kan koz avec zot, zot ban missié konné tout. Mo nepli kas mo la tete avec to uncle, moi. I’ve told you : si li tombe malade mo va faire li, admettre li lopital.

— Ayo, pas facile avec ou, Mawsi. Confinement finn bien passé ?

— The main problem was that I was confined in the flat with your uncle.

— Ayo Mawsi, permette moi dire ou ki… parfois ou bien mauvais.

— Vinn pass quinze jours fermé avec to uncle dans enn flat, and then you will tell me.

— Ou bizin ena un peu patience Mawsi.

— I’ve been patient for the last fifty years. Tou mo stock mo patience inn fini, mo dire toi.

— Mo kapav poz ou enn question bien delicat, Mawsi.

— You can ask. Si mo envi mo va reponn toi.

— Si uncle finn faire ou sa kantité misere ki ou pé dire la, kifer ou napa finn kit li?

— How could you ask such a stupid question?

— Parski mo envi konpran, Mawsi.

— There is nothing to explain…

— …or to complain. On dirait ki ou pé koz pareil kuma la Reine, Mawsi !

— Mo pé koz kumsa because, like her Majesty, I know my duty. Jamais enn femme marié quitte zo lakaz. Dans nou pena sa!