— Mo bien konten ou finn téléfoné, Mawsi. L’autre jour mem mo ti pense ou…

— You say that you always think of me, but you never call me. Kumsa phone call coute cher dans Maurice?

— Pas question l’argent Mawsi, question letemps. Mo napa éna enn minute, mo dire ou.

— What do you have to do, like that? To mari travaille, to ban zenfants al lékol…

— Travail lakaz plis ki travail biro sa mo dire ou. Mo bizin prépare tout pou zot Mawsi : zot uniform, zot linge travail, zot breakfast, zot dipain lékol…

— Why don’t they buy their food at school. Pénan la cantine dans lékol kot zot allé?

— Enan Mawsi, énan. Mais ou pas konné ki manier manzé la finn préparé, ki finn met la dans. Vaut mieux zot manz manzé lakaz. Li pli prudent avec tou sa bann maladie ki dehors la. Ou ki ou manière, Mawsi?

— Ayo don’t ask me what is happening here ! Mo mem mo népli konné, mo dire toi. Aster la éna Brexit, confinement, covid ek so variant.

— Vraimem tout fermé kot ou laba : lekol, biro, restaurants, pubs tout sala…

— And don’t forget the cherry: your uncle is confined with me on 24/7 ! Ayo, mo népli kapav mo dire toi.

— Ki ou pou faire, Mawsi. Virus la li partout. Bizin prend précautions pou li napa fanné.

— Yes but despite of all precautions, the covid is still spreading in UK. Aster le éna enn variant anglais ki plis mové encore. Li enn vermin, pareil kuma Boris Johnson.

— Ayo Mawsi napa bon ou koz kumsa pou enn dimounn !

— Why? Akoz li mem, sa mauvé ,  UK li rentre dans enn trou sans fond.

— Mais sorry mo rappelle ou sa, Mawsi : pas ou mem dir mille fois Boris plitot ki Theresa.

— As you say in Mauritius : li finn bien kasiett so lake ! We were tired of Theresa May, mais nou napa ti konné Boris pou plis pire encore.

— Mais Mawsi pas zis li ki responsab séki pé arrive l’Angleterre…

—… ayo let’s talk about something else… sinon to pou fer mo tension monté. Tell me about the movie.

— Ki movie Mawsi?

— The movie they are shooting in Mauritius… mo croire li appelle The Avengers.

— Ou faire moi riyé ou, Mawsi! Pas enn film ça, c’est enn groupe avocats sa ki finn prend sa nom la.

— But why do they call themselves Avengers. Enn klib football sa ?

— C’est enn group avocats ki finn prend bann case bizarre dans Maurice : la mort enn agent MSM dans karo kan ; case kont miniss ki impliké dan zafer constituency clerk. Chaque fois zot sorti lacour bann Avengers faire enn conférens de presse.

— I’ve seen that on internet. Pas conferens de presse ki zot fer, mais meetings !

— Bann dimoune ki kont zot dir ki au lieu zot faire plaidoirie devant la cour, zot fair li lor internet.

— This is quite true. Ki senla pé kritik ban Avengers kumsa ?

— PM, bann miniss, dépité gouvernement ek bann MSM. Ena lézot dimounn enkor kuma nouvo président Bar Council.

— Bapre bap : even the PM ? Ki li pé dire kont bann avengers.

— Ou konné, Mawsi, bann la pé attak li karré karé lor manié ki la police faire l’enquete dans sa bann case la. Zot attak li parski li finn dire ki li finn dire ki li finn faire so propre lenquet ki prouvé kiso miniss innocent.

— Don’t tell me : he says that ! Kifer li koz nimporte kumsa, sa PM la?

— Lor la meme bann Avengers pé kritik li. Ou konné ki li répone Mawsi : ki li napa dans palab, dans rimeur, dans bann fossété !

— He did not hear what he is saying ? Bizin dire li nettoye so zoreil ! Si li napa dans rimer, dans palab, dans fosseté kifer li faire commentaire lor rimeur ek lor palab, lor fosseté, hein ?

— Samem ki bann Avengers finn reponn li, Mawsi.

— He give them a very good argument. You say that the Bar council president is against the Avengers who are lawers ? Ki senla nouveau president Bar Council la?

— Enn certain Yatin Varma. Ou finn déjà tann koz li Mawsi?

— Li sa ! I remember him very well. Kan li ti miniss la justice dans gouvernement travailliste, li ti all batt enn garçon dans enn case accident. Apres li ti al présente excuse ek bouké fler pou dimane garçon la tir case!

— Vrai mem, Mawsi ! Kouma ou konn sa bann zafer la, ou?

— It was in the newspapers Beti. Zordi li pé donne leçon bann avocats Avengers ! You remember what your grand Dadi used to say.

— Mo pas rappel. Ki Dadi ti dire kumsa, Mawsi?

— Ki souvent arrivé ki la mare moque la boue. This is what happening with the president of the Bar council and the avengers.

— Kisa vé dire sa, Mawsi?

— Ki seki pé kritik so kamoid napa pli bon ki li.

J.-C A