— Mo kapav dimane ou enn zafer Mawsi ?
— Of course Beti. Mais degagé mo piti, mo pénan létemps pou perdi. I have to solve the problem urgently.
— Mo konpran ou Mawsi, mais…
—… But what ? Mo bizin faire enn démarche pou reglé sa problem lakaz la. With the metro I am becoming mad, I tell you.
— Mais ki mo bonhom enan pou faire dans ou zafer lakaz ek métro ? Li pas meme konné ki ou énan enn lakaz dans Beau Bassin.
— I’ve told Beti : bann zafer finne faire tellement vite ki mo finn bliyé dire zot ki mo ti asté sa lakz la.
— Mo croire plutôt ki ou napa ti envi faire nou koné.
— Why are you saying that ? Mon finn bliyé dire zot, sa mem tout, Beti. I am an old person, ena zafer mo bliyé. You understand ?
— Kan ou asté lakaz ou bliyé nou, mais kan énan problem ek lakaz la, lerla ou faire nou koné.
— What do you mean ? Premié d’abord laisse mo dire toi ki mo napa apprécié to koz kumsa are moi, hein !
— Mo pé zis faire enn remarque, Mawzi. Sa meme tout.
— I did not play marbles with you, you know. To bizin respecté moi.
— Jamais mo finn manque du respect, Mawsi. Mo fine juste dire ki kan ou enan problem lerla ou rappel nou.
— Ayo arrête faire palabre avec moi, do. Are you going to tell your husband to…
— Pas prend li mal, Mawsi, mais mo bizin koné kifer ou pé rod koz ar mo bonhom.
— What that ? Mo népli kapav koz avec mo neveu sans dimane permission aster la ?
— Zordi ou appelle li ou neveu, dernier fois ou ti dire ki li enn batchiara !
— Ayo Beti ki to pé gagné. I was tired, nervous and mo finn koz nimporte. I have apologize for that, no ?
— Oui, mais…
— Oui, mais what, foutour va !
— Laisse moi faire ou konné, Mawsi, ki mo bonhomme ti finn bien blessé par sa parole la.
— Eski mo napa finn presente li mo bann eskiz ? I’ve said that I was very soorry.
— C’est vrai, mais mo bonhomme encore mefiant envers ou. Sa meme mo envi konné kifer ou oulé ki mo bonhomme call ou, Mawsi ?
— Mo finn déjà dire toi. Because I have to ask him something. Enn zafer mari urgent !
— Mais ki sa something la sa, Mawsi ?
— I tell you to tell him to call me ? To népli konpran anglais aster la ?
— Pas ça ki mo pé dire ou Mawsi. Mo pe dimane ou pou kifer mo bonhom bizen call ou ?
— Hé ta hé ! You did not inform that you made a change of name Beti !
— Mo napa konpran séki ou pe rod dire, Mawsi.
— I am not surprised ! De toutes les façons you take time to understand simple things.
— Mawsi ou pé commence maltraite moi, la !
— I am just asking you a simple thing et toi to pé faire to l’enquête en direct avec moi.
— Mawsi mo envi konné…
— Tell me one thing since you think you’re the new Anaballe ?
— Anabelle ? Kisenla sa ? Enn dimoune ki mo konné sa ?
— Eta narien to napa koné dans to lavi ! You don’t know who is Anabelle ?
— Li enn fami are nou ?
— This is true what they say in the family : kan bondié ti donne l’intelligence to napa ti la !
— Mawsi mo napa permette ou !
— Anabelle is the girl who presents enquetes en direct on the radio. Sa aussi to napa konné ?
— Ayo ou fatigue mo la tête Mawsi mo dire ou.
— Dire-moi enn cout : why you don’t want me to talk to your husband. To croire mo pu kokin li ?
— Mawsi ! Ki maniere ou kapav dire zafer kumsa ?
— To mem ki oblige mo koz kumsa. This is you fault, Beti.
— Mawsi ou faire moi choqué.
— A cause to mem sa. To pé fini moi avek to ban questions bete la.
— Kifer ou perdi ou le temps koz avec enn dimoun bête kuma moi ?
— Alala. To recommence koz nimport ! Please behave like an adult, not kuma enn pagla Béti.
— Taler la ou dire mo bete, aster la ou dire mo pagla. Kumsa ou kapav malmtraite moi Mawsi !
— Ayo I am loosing my time with you. Dire moi enn sel zafer : eski to pou dire to mari call moi yes or no ?
— Avant mo bizin konné kifer ou le koz avek li Mawsi.
— Ayo I am loosing my time, my energy and to pé faire mo la veine li coup raidi. To enn veritable l’hernie cordé.
— Mazwsi si ou continué maltraite moi, pou coupe sa telephone.la
— You don’t have to. Moi ki pou coupé.
— Mais Mawsi ou napa bizin kot avek mo bonhom…
— Not anymore. Mo finn plein avec toi. Laisse tombé. I don’t want to talk to your husband.
— Mais sa service ki ou oulé kli rand ou la, Mawsi ?
— I will ask something else to do it for me. Mo plis sire ki mo pou réussi ki avec toi ek to mari.
— Mawsi ki fer ou en colere kumsa ?
— Parski to pe faire to nimport, as usual. De toutes les façons vaut mieux gagne zafer avec étranger ki avec ou propre fami. Bye, bye !

J.C A