— Why do you wait so long to answser your mobile ? Sirement to pé trainé parla !
— Pardon. Ki est a l’appareil ?
— Allo Beti, moi sa.
— Ou ki ou ?
— It’s me, Mawsi. To finn vinn sourde ? To népli reconnaître mo la voix.
— Mo napa lakaz. Mo kot mo cousine Beau-Bassin.
— Which one ? Séki kontan veille zafer ki napa regarde li la ?
— Mawsi…
— Si to napa réponne savé dire to la bas même. What are doing there ?
— Mo finn rann  enn ti visit. Mais éna tapaz dans lari samem mo napa finn reconnaitre ou la voix…
— …on dirait to manque dimoune pou fréquenté…
— …Mawsi !
—  Is it true ?
— … Ou bien ? Longtemps napa…
—  Guette sa ! arrête faire to l’agréable are moi ,do !  Is it true ?
—  Kiété Mawsi ? Mo napa konné ki ou pé kozé, moi.
— Jamais to konné narien toi, foutour va. Is it true that she resigned.
— Kisenla, Mawsi?
— You don’t know what happening in Mauritius ? Sa madam ki gouvernement finn nommé la.
— Ah bon. Aster mo konpren. Ou pé koz madame premier ministre so cousine ki gouvernement ti nomme dan enn grand post la ?
— To pran letan pou konpran toi, hein! Is it true that she resigned ?
— Mais oui Mawsi. Li napa ti kapav napa démissionné.
— Ah bon ! Please tell me why she have to resign ?
— Mais Mawsi éna conflit d’intéret.
— But someone told me that the PM dire pénan narien illégal dans sa nomination la !
— Ou croire PM kapav dire enn lot zafer ? Mais ou konné Mawsi, tout séki légal napa moral !
—  Don’t tell me. Where do you learn that ? To pé koz grand grand kozé aster la,
— Enn membre enn parti politik ki finn dire sa. Mais li énana raison, non ?
— You know what Beti ? Enn grand leader enn grand parrti politik  finn déjà dire ki moralité napa rempli ventre !
— Aio Mawsi, mo napa kapav avec ou moi. En tout cas, séki mo kapav dire ou séki madam la finn donne so démission.
— There is something I don’t understand. Si nomination la napa ti illégale, kifer li finn démissionné.
— Mais Mawsi ou konné ki tapaz l’opposition finn faire lor sa zafer la…
— …zot kapav faire tapaz, faire meeting ek conférence de presse… and so what !
— Mawsi zot tou finn alle guette président la République, mo dire ou…
— What do you mean by «  zot tou » ? Komié leader l’opposition énan dan Maurice aster la ?
— Ena enn seul leader mais éna quatre partis dans l’opposition. Pou enn fois tous les quatre finn marié piké mo dire ou.
— Four against one ! Four men against one women ! Ki zot finn all dire président ?
— Ki pas kapav nomme sa madam la dans sa poste la.
— For what reason ? Madam la napa competent? Li péna diplôme ?
— Kuma tous les quatre leaders finn dire : la question n’est pas la, Mawsi.
— They make an alliance  contre sa pauvre ti  madame la.
— Mo napa croire madame la enn pauvre ti madame, Mawsi !
— To fek dire ki la question n’est pas la. So what is the problem ?
— Mais enfin Mawsi! Premier d’abord sa madam la li cousine premier minister so madam.
— And so what ? Eski dans dans Maurice tout dimoune napa un peu famille ?
— Non Mawsi la li enn lot zafer. Madam la li avoué premier ministre, ki mo rappelle ou li finn marié avec so cousine. Ena enn mari conflit d’intérêt kouma bann l’opposition pe dire.
— It seem that you beleive in all what the opposition says ?
— Mais parski zot énan raison Mawsi. PM napa kapav nomm dans enn poste constitutionnel enn madam ki a la fois cousine son madame ek so avoué.
— But the PM says that there were nothing illegal in that.
— Mais mo finn fek dire  ou Mawsi, tout séki légal napa moral. L’opposition éna raison.
— Tell them to shup up, do. Avant napa ti énan nomination ban protégés dan gouvernement ? And concerning the opposition…
— Mais Mawsi, kip é arriv ou ?
— …I am talking sense ! Kan bann l’opposition ti dans gouvernement, zott napa ti nomme zotte  famille, zot copains, zotte dimoune partout  zotte ?
— Manman Mawsi ou pé koz pareil kuma gouvernelment aster la. Ki finn arrivé kumsa ?
— Narien napa finn arrivé. I am just saying that madam la…
— …Mawsi..mo koné mo bête, bête même… mais énan deux mois ou ti pé zour gouvernement parski ou napa ti gagne sa state land bord la mer ki ou pé rodé la. Dire moi : ou finn gagne enn bon reponse ?
— It is not your concern. Veille to zafer to va faire bien !
— Aster mo konprand kifer ou pé defann gouvernment kumsa. Ou finn tap plein !
— This is not the question. Sa pauvre madam ki finn oblige démission même si napa ti éna nanrien de mal dans so nomination.
— Mawsi laisse mo poz ou enn question simple.
— What question ?
— Si tout ki korek, kifer madam  finn démissionné alors ?