— Why are you saying « mais Mawsi, mais Mawsi ». On dirait to finn gayn enn choc.
— Ah oui, Mawsi. Ah oui, Mawsi !
— Héta, ki to pé ganyé ? When you finished saying « mais » to dire « oui, oui » ?
— Oui, Mawsi.
— But « oui » what, foutour va ! ? Talk, talk au lieu to répété mem mot kuma enn gunga !
— Oui Mawsi… ou finn faire moi gayn enn mari choc, mo dire ou !
— Because me coming back to Mauritius ? I got the choc at first. Bé Béti situation mari dans bez ici. To finn trouvé ki finn arrivé sa semaine la ?
— KI finn arrivé encore, Mawsi ?
— MPs are resigning from their parties one after another. Theresa May napa kapav fair nanrien. She is useless, as usual ! Bann lizinn pé dire zot pu fermé dans l’Angleterre. Sa vé dire chomage pou augmenté.
— Mais Mawsi ou avec Mawsa zot napa travail zot. Zot pensionnaires, non ? Zot nazpa conserné !
— To napa konn anglais toi, sirtout kan li péna travail. They are going to say that strangers are taking their money.
— Mais ou avec Mawsa zot napa étrangers. Zot énan british passport avek citizenship, non ?
— Try to explain that to someone who do not have a job. Nou pou retourne dans létemps kot ti appelle nou « pakis ». They will say « go home », like in the seventies.
— Tout sala finn énan, Mawsi ?
— Ayo, I dont want to remember that. Mais maniere mo trouvé sa létemps la pé revinn encore. I am too old for that.
— Mais ki ou pou faire Mawsi ?
— But I have already told you. Nou pou bizin, nou pou oblizé retourne Maurice.
— Uncle finn accepté pou kit l’Angleterre retourne ici ?
— We don’t have any choice. I don’t have to ask him permission. De toutes les façons moi ki faire tout dans lakaz. His only job is to enjoy his drink, discuss with his friends at the pub and watch his football on tv !
— Pas bon ou koz kumsa pou uncle, Mawsi.
— Why ? This is the situation. You know the saying « bef travail souval manzé ! »
— Mawsi !
— Ki Mawsi sa ? This is the situation. Moi ki faire tout, ki organize tout. As many women do. Zot mari konn zis koz grand kozé ek fer grand noir. And the women do the job.
— Mais Mawsi…
— Hey Beti, I don’t want to discuss on the supposed qualities of uncle ! Pour le moment mo énan enn lot priorité, as you know now.
— Enfin, Mawsi ki mo pou dire ou ?
— One word : yes. Sé tout séki to énan pou dire. Yes.
— Yes ?
— Ala to pé répét ban mot kuma en gaga. What happening to you ?
— Ou finn faire moi gayn enn choc, Mawsi. Enn mari choc, mo dire ou.
— To finn déjà dire sa, Beti. What is your answer ?
— Franchement vous dire Mawsi, mo napa ti attane enn zafer kumsa pou arrivé…
—… Beti… kifer to pé…
—… vrai meme Mawsi, mo finn gayn enn choc, mo dire ou…
— Beti, stop telling stories and answer me. Eski nou kapav vinn reste kot toi…
—… Justement, Mawsi… Mo napa…
—… as I have told you previously… nu napa pou reste longtemps kot toi… just a few weeks, let say one or two months…
—… mo bizin…
— Nu pou resté ziska I get rid of my tenant, that all. Li mari simple sa zafer la.
— Non, Mawsi.
— No what, Beti ?
— Non, Mawsi. Napa enn zafer mari simple kuma ou dire. Premier d’abord, mo bizin koz avec mo bonhomme.
— To croire li pou refiz donne nou enn place dans zot lakaz ?
— Mo napa finn dire sa, moi…
—… enn lakaz ki finn agrandi grâce à moi. I hope you remember that, Beti.
— Jamais mo pou bliyé séki ou finn faire pour nou, Mawsi.
— So what is the problem ? To lé mo telephone to bonhomme pou dimane li ?
— Napa nécessaire, Mawsi. Li pou dire ou mem zafer ki moi.
— What do you mean. Ena enn zafer mo napa pé konpran la.
— Mawsi ou konné ki mo enan enn mari l’estime pou ou… Ou…
—… I have the feeling that…
—… ou koné ki mo consider ou kuma mo deuxième mama…
—… I got the feeling that you are butteruing me, Beti.
— Mo ti pou mari content kapav dire ou oui, vini, vinn reste lakaz otan létan ki ou envi. Mais, malheureusement, Mawsi, mo oblizé dire ou non.
— Ah bon. For what reason ?
— Tout simplement parski pénan place kot moi, Mawsi.
— No room at your place ? Mais to fek dire ki, grace a moi, to finn agrandi to lakaz.
— Mais nou finn agrandi pou ki sak zenfant énan so la chambre.
— The solution is simple. To nek énan pou mett deux enfants dans enn sel la chambre.
— Mawsi ! Mo napa kapav faire sa. Zot bizin zot l’espace… Vrai meme si ti possible, Mawsi.
— Eta arrête faire to cinéma avec moi, I am telling you. To palé nou vinn kot toi, c’est tout !
— Mawsi. Péna place, Mawsi. Vrai meme mo dire ou !
— Laisse li, mo va trouv enn lot dimoune pou donn moi en plas resté. Don’t worry, I’ll find a solution.
— Mawsi faudrait pas ou garde dans leker…
— One last thing, Beti. Quand to pou bizin l’argent pour agradi encore to lakaz, don’t forget to call me !