— Allo Mawsi, moi sa, ou Beti.
— Beti… What do you want ?
— Longtemps napa pé gayn ou nouvell…
— How can you know how I am, if you don’t call me?
— Ayo Mawsi, sorry. Mo pas finn gayn lé temps téléphonné tellement mo ti occupé.
— I am used to that… jamais to gayn le temps pou moi…
— Kifer ou koz kumsa, Mawsi? Pas moi ki pe téléphonne ou la?
— Surement to bizin kikzoz avec moi… what can I do for you?
— Ayo Mawsi arête koz kozé foutan avec moi, donc! Ki bon nouvell avec ou ?
— Good news! good news! You are joking? Toi kipé faire foutan avec moi!
— Kifer ou dire sa, Mawsi ?
— Because I am in hell et to osé dimane moi ki bon nouvell avec moi!
— Mais Mawsi ou pas ti pé faire démarche pou ki zot retourne Maurice?
— I have… mais to napa konn to uncle so manier missié konn tou!
— Kifinn arrive Mawsi ?
— I wanted to leave London in early december… kumsa, nu ti pou kapaz faire l’année avec zot.
— Samem ou ti dire moi. Mo ti pé attane zot avant la fin du mois.
— Booking avion ek lotel pou quatorzaine finn fini faire… and then your uncle took another decision.
— Uncle népli envi vinn Maurice aster la?
— It is more vicious than that… Mo papa ti énan raison dire moi napa marié avec sa zom la!
— Ki uncle finn faire kumsa, Mawsi ?
— I am really tired with him I tell you… Li téti kuma enn bourik femelle, mo dire toi!
— Ou napé pé réponne mo question. Dire moi ki uncle finn faire, Mawsi!
— Hey! Don’t talk to me like that, I tell you! Mo napa ti zoué kanett avec toi, moi!
— Mawsi ou bien konné ki jamais mo napa pou mank ou du respect, moi. Mo pé zis envi konné ki uncle finn faire kumsa?
— He wanted to wait for Brexit before leaving for Mauritius. Sa meme tout.
— Kisa vé dire dire sa, Mawsi?
— Ki to uncle oulé trouvé kuma Brexit pou été. You understand?
— Mais Mawsi mo finn tann dir ki L’Angleterre ek l’Europe napa finn tombe d’accord, non ?
— There will be no deal before the end of this year. We are always in trouble, I tell you.
— Ki sa vé dire sa, Mawsi?
— Watch the news. Depi aster la mem bann camion marchandise napa kapav rentre dans l’Angleterre. And this is happening before the end of december ! Manzé na pa pou énan!
— Mais ki uncle envi trouvé kumsa, Mawsi?
— Li mem li napa konné ki li pé kozé. Li nek répété tout séki Boris Johnson dire!
— Mais Mawsi si mo rappelle bien… ou aussi ou ti vote pour Boris Johnson, non?
— And so what ? Jamais to finn faire errer dans to lavi, toi ? Avant to koz to kamarad gett un peu kot toi, do!
— Ki ou pé rod dire par la, Mawsi ?
— You know perfectly what I am talking about. To finn fini bliyé?
— Franchement vous dire, Mawsi, mo napa pé comprend séki ou pé dire.
— As you only understand when you want, let me remind you something. To napa ti vot pou Pravind dans dernié élection?
— Ayo, Mawsi… nou ti croire ki li ti pou meilleur ki Navin… aster mo pé regrette amerement, mo dire ou.
— Remember : I ask you, I tell you, I pray tou to vote for Labour. To ti dire moi bizin enn changement. Are you satisfied, now?
— Ayo Mawsi, ki mo pou dire ou ? Si mo ti konné…
— It was the same for me here. Mo ti croire ki Boris Johnson pou meyer ki Theresa May. Look in what kind of trouble we are now!
— Kumsa énan problem dans l’Angleterre?
— What can I tell you, Beti. Ici nous finn sap dans karay, tomb dans difé et pé touffé dans la cendre! Sak fois nou pensé ki situation pou korek, it is becoming worst. It is a nighmare, I tell you, a nightmare!
— Mawsi, faudré pas ou découragé, le monde entier énan sa problem Covid la.
— The world is facing the Covid problem. Mais en Angleterre énan covid ek Brexit en meme temps. Two main troubles at the same time. And the Prime minister is Boris Johnson!
— Mé zot napa ti pé dire ki problem la pou réglé avec vaccin ? Finn déjà commencé dans l’Angleterre, non?
— Tout dimoun ti croire ki vaccin pour reglé problem la. But it was for the old form of Covid.
— Ki oulé dire Mawsi?
— You don’t know that a new form of covid have been discovered in UK? Zo pé dire virus la finn muté. A koz samem finn reconfiné, Beti.
— Encore enn fois?
— Yes, Beti once again. En plus de ça, à cause sa nouveau virus la, bann pays l’Europe finn ferme zot frontier avec nous. That means that we are not only in prison dans lakaz mais aussi dans pays ! Nous finn tassé!
— Aster mon pé comprend: si uncle ti écoute ou, zot ti pou déjà dans Maurice, en quatorzaine.
— Now you understand why I am angry. Zamé li écouté, tout le temps li pli konné : a chaque fois li bour nou dans trou! Mo népli kapav mo dire toi.
— Mo comprend ou Mawsi, mais faudrait pas ou laisse ou abatte. Garde ou moral, Mawsi.
— How Can I ? Explik moi ki manier kapav fer sa!
— Ou bizin arrêt gagne bann pensé négative, Mawsi. Think positive.
— How could I think positive when I am reconfined with your uncle for I dont know how many days or week? Ki mo pou fer?
— Ou bizin prend lor ou Mawi, fer enn zéfort.
— How ? Mo népli éna la force, Beti. Ayo, mo papa ti énan raison. Kifer mo napa ti écoute li?
— Ki ou papa ti dire ou, Mawsi?
— He told me not to marry your… your ugly and silly uncle. Sa batchiara la ! Kifer mo napa finn écoute mo papa? Kifer?