— Alloooo Beti I’ts me ki manière ?
— Bien Mawsi, malgré sa mauvais l’hiver la ki pé fini nou, mo dire ou.
— I’ve been told that one of your ministers is in the limelight. Ki finn arrivé senn fois la ?
— Ou finn fini gayn news lors sa zafer mariaz, Mawsi ?
— The wedding affair ? Ki finn arrivé, Beti ?
— Mo to croire ou tip é koz sa minister ki finn donn enn calotte enn photographe la, moi.
— I am not aware of that. Kifer minis la finn donne enn claque enn photographe ?
— D’apré l’ordre minis la dire ki photographe la ti pé barre so guetté dans enn mariaz.
— Don’t tell me. Akoz sa mem li finn donne enn claque sa photographe la ?
— Oui Mawsi. Photographe la finn alle donne enn déposition la police.
— And what did the police say. Don’t tell me I know, I know : zot pou ouvert enn lenket.
— Kuma ou konn sa Mawsi ?
— Aio Beti. How many times did the police says that li pou ouvert enn l’enquête lor enn miniss and then nothing ?
— Ou énan raison Mawsi
— but I was not talking of miniss donn kalot me. Ki sa zafer garçon le roi l’Arabie Saoudite pé envi donn enn job enn minis mauricien la ?
— Ou terib ou, Mawsi, tout zafer ki passé dans Moris ou koné ! Li paraître ki Prince Salman, li mêm héritier la couronne, finn mari gâté avec Bye Sawkat. Li faire enn offer pou vinn son ambassadeur.
— Correct me if I am wrong : sa Sawkat napa déja ambassadeur l’Arabie Saoudite dans Maurice ?
— Pas officiellement, Mawsi. Mais ou énan raison lor ernn point : souvent Bye Sawkat comporte li plis kuma enn ambassadeur l’Arabie Saoudite ki kouma enn miniss Maurice. Sirtout apres sa zafer banquet la.
— What are you talking about ?
— Ti éna ministre Affaire étrangères l’Arabie ki vinn Maurice. Bye Sawkat ti organiz enn grand banquet pou li ki la presse finn appelle « banquet men only »
— For what reason ?
— Parski oken miniss madame napa ti invité.
— How does the miniss madame react to that ? Mo espéré zot finn protesté au moins !
— Ou kapav croire ou même ! Zot dire ki liti enn banquet privé sa !
— Shocking, as usual. Apres to ou lé ki fam napa reste derrière soleil dans Maurice !
— Ou énan raison, Mawsi. Vaut mieux napa koz sa bann miniss madazme la. Zot la zis pou fer zoli !
— Why is the Prince offering to Sawkat enn job ki li déjà pé faire ?
— Ou finn mal comprend, Mawsi. Prince la pé oulé ki Bye Sawkat vinn so ambassadeur officiel pou l’Afrique.
— Oh really. Mais pour vinn l’ambassadeur enn pays, you should be a national of this country, no ?
— Mais si Prince la content Bye Sawkat, li kapav donne li nationalité Arabie Saoudite tout de suite.
— Question is why do the Prince love Sawkat sa quantité la ? Sawkat la énan enn l’expérience dans diplomatie li ?
— Mo napa trop croire. Seki mo kapav dire ou séki li habitué koz britt are dimoune, li habitué maltraité dimoune ek li kontent menacé.
— Yes I remember. Napa li mem ti dire si li ti énan révolver li ti pu bez Xavier Duval enn kup ball ?
— Ou énan raison. Mais li paraître ki Prince Salman kontant sa kalité dimoune la. Ou konné ki la paye li finn propoz Bye Sawkat ?
— Let me guess : enn million roupies par mois ? They have petro dollars in Saudi Arabia.
— Non Mawsi. Prince Salmane pé propose enn salaire 500 000 dollars, c’est-à-dire Rs 17 millions par mois.
— What : mo finn bien tandé ? You said 500 000 per month.
— Oui Mawsi. Avec sa lakaz, so bann l’auto et kikfoi enn ti avion privé pou so bann déplacements.
— By jove ! Kumsa Prince Salman kontent Sawkat ?
— On dirait, Mawsi.
— And what is Sawkat doing ? Li fini faire so valise, mo supposé ?
— Non, Mawsi. Li dire ki li pé réfléchi.
— Don’t tell me ! Quand to gagne enn proposal like that, to napa guette divan, derrière. To dire oui tout de suite ek to monte dans premier avion ! This is the chance of a life !
— En tout cas Bye Sawkat finn faire konné ki li pé réfléchi.
— Strange very strange Tell me one thing, Beti. Akot sa nouvelle proposal la sorti ? Did the Prince send an official letter to Sawkat ?
— Non. Li paraître ki Prince Salman finn koz avec Bye Sawkat et c’est Bye Sawkat ki finn donne information la presse.
— You mean that the future special ambassador has disclose a private conversation with the Prince ? Zis sa même assez pou ki Sawkat fel comma future ambassadeur special.
— Ou énan raison Mawsi. Bé kifer Bye Sawkat finn faire ça erreur diplomatique la ?
– D’abord, kli napa enn diplomat. Ensuite, li napa finn faire enn erreur mo piti. He is just putting pression to come back to the maurician governement. Enn, tactic MSM ça.
— Ki ou oulé dire par la ?
— Remember the Medpoint case. Zot mem asté, zot mem vandé !

J.C A