— Allo Beti, it’s me, your Mawsi.
— Kot où ki manière ? Uncle ki so nouvelle ? Li bien ?
— He is better than you and me. To bien konné kifer !
— Non, Mawsi. Kifer hein ?
— Because the pubs has reopened. Kumsa li kapav fini tou nou lamoné dans whisky !
— Mawsi, laisse li boire so grog, de temps en temps.
— It is not a peg from time to time. Li alle boire dans pub tous les jours avek so bann kamarads.
— Kifer li napa boire lakaz ?
— Pou li ammen so kamarad soulard senti pi ek koz fort dans mo lakaz ! Let me tell you that my flat is not a tavern !
— Ayo Mawsi .
— Please don’t tell me anything else about your alcoholic uncle. Laisse li cuit so le foie dans pub. Dire moi ki sa zafer St-Louis gate la ?
— Ou finn tann sa zafer la ou aussi, Mawsi ?
— Pas bliyé ki aster la mo lor internet. But you got so many different news about that. Explik moi bien ki finn arrivé.
— Moi aussi mo napa trop comprend ti énan enn bel contrat pou installe ban turbines pou CEB ki enn compagnie danois finn gagné, mais tender la finn annulé en 2014.
— Cancelled for what reason ? Komié kass ti énan dans sa contrat la ?
— Ti enn contrat plis ki Rs 4 milliards sa, Mawsi. Finn annulé parski ti éna allégations corruption.
— That’s good. Si finn annul tender la akoz allegations corruption, where is the problem ?
– Attane enn ti kut, Mawsi. Apres finn change gouvernement — avant ti PTr, apres finn vinn MSM/PMSD/ML – et finn refer tender pour sa contrat St-Louis la. Meme companie danois ki finn gagne tender, mais avec Rs 700 millions en plus.
— Same company and Rs 700 millions more. Ki lenket finn conclure ?
— Pas finn ena lenket lor sa tender la, Mawsi.
— What are you saying ? Pas finn ena enn lenket pou sa deuxième tender St-Louis la avec Rs 700 millions en plus ?
— Non Mawsi, napa finn ena enn lenket.
— Now I understand why a minister says that « Maurice, c’est un plaisir ! » Mais si napa finn ena lenket, kifer ena enn wachiwaya avec sa zafer St-Louis, aster la ?
— Parski si napa finn ena lenket dans Maurice, finn ena enn lenket dans compagnie danois la lor sa contrat St-Louis la. Compagnie la finn avoy enn rapport Banque Africaine Development, ki finn finance projet St-Louis.
— Ok, I understand. Ki sa rapport la dire kumsa ?
— La même ki sa zafer vinn mari « confused » kuma ou habitué dire, Mawsi. PM finn faire enn conférence de presse pou dire ki li énan enn résumé sa rapport la ki confidentiel.
— Wait, wait, what are saying ? PM faire enn conférence de presse pou koz lor enn rapport ki confidentiel ? !
— Oui Mawsi. Li dire ki dans sa rapport confidentiel ena plusieurs noms dimoune ki implike dans zafer St-Louis et li cite deux noms : Collendavelloo ek Berenger.
— Bapre bap ! DPM ek leader MMM impliqués dans sa zafer la. Ki PM finn faire lerla ?
— Li finn dimann Collendavelloo démissionné, après, quand Collendavelloo fine réfusé, Jugnauth finn révok li kuma DPM.
— Why does the previous DPM refuses du resign. Ki raison li finn donné ?
— Li dir ki sa accusation ki li impliké dans sa zafer la « farfelu » eki son lamé bien propre.
— They always say that at the beginning ! Mais PM finn revok li, tout de meme. Ki Bérenger finn dir, li ?
— Ki li met au défi PM met en commission d’enquête lor sa zafer allégations la. Séki PM finn refizé.
— I don’t understand. Kifer PM finn réfuse nomme enn commission d’enquête lor sa zafer St-Louis la ?
— Li finn dire l’ICAC ouvert enn lenket lor sa zafer la.
— Don’t tell me the inquiry has been given to l’ICAC ? Ayo papa !
— Buku dimoun dans Maurice pé dire même zafer ki ou, Mawsi.
— I still don’t understand. Explik moi, Beti : PM dire ki li ena enn rapport confidentiel lor bann allégation corruption dans zafer St-Louis, mais li dire seulement deux nom ki ena dépi sa rapport confidentiel la ?
— Oui Mawsi. Li finn revok so DPM akoz sa et li pé dir dans Parlement ki Bérenger tassé dans sa zafer la.
— So he got informations in this report or summary. Li nek éna pou ran public rapport la pour montré the true face of Bérenger and Collendavelloo.
— PM dire li napa kapav rand public enn document confidentiel.
– He is talking n’importe ! Bé quand li ti rane publik deux noms dépi sa documents li, ki li finn faire ? This was not disclosure of confidentiality ?
— Penkor fini Mawsi. Sa kut la député Shakeel Mohamed dire li finn écrire BAD pou dimann en kopi sa rapport confidentiel la.
— That a good move. Li finn gagne enn réponse avec BAD la ?
— Oui Mawsi. Zot dire Shakeel Mohamed ki BAD jamais anvoy enn rapport ou enn résumé rapport lor enn lenket ki penkor fini. Ziss ban employé concerné kapav consulté sa rapport la.
— Beti the more you explain, the less I understand ! ! Si ziss employé BAD kapav consulté sa rapport la, ki sa document confidentiel ki Pravind Jugnauth finn servi pou révok so DPM ek accuse Bérenger ?
— C’est enn question ki tou dimoun pé pozé dans Maurice. A cause sa mem mo dire ou mo napa bien comprend sa zafer St-Louis gate la, Mawsi. Kuma ou dire ou même : plis zot expliké moins mo konprand !