“Se pa Pravind ki gouverne, se lakwizinn ek Sherry Singh”, a déclaré Navin Ramgoolam ce samedi 2 novembre dans le bastion du Premier ministre sortant, à St Pierre au No 8.

“Zot pense ki sa pei-la pou zot fami sa. Nou dan enn lagir-la pou al form enn gouvernman. Bizin pena okenn bout simpati pou Pinnochio”, a-t-il ajouté.

“Seki pe arrive li enn signal”, a observé Atma Bumma, candidat de l’Alliance Nationale dans la circonscription. “Laflam-la inn leve pou donn zot enn vre rakle”.

Ashok Jugnauth, lui, devait questionner : « Kan zot ti vini zot ti dir zot pou amenn enn 2e miracle, be kot li?”

Dinesh Ramjuttun n’a pas mâché ses mots envers l’épouse du Premier ministre sortant, Kobita Jugnauth, qui, dit-il, tirerait les ficelles du gouvernement.