À Harpal Lane, Vallée-des-Prêtres, cela ferait dix ans que des eaux insalubres viennent s’accumuler dans la cour des Harpal. Le Mauricien est allé à la rencontre de Savitree Harpal qui « nepli kone ki pou fer ».
« Mo nepli kone ki reste pou mo fer. Monn koz ek minisipalite, lanvironman, la sante… Zordi gramatin-mem lapolis lanvironman finn desann isi ». Savitree Harpal, habitante de Harpal Lane à Vallée-des-Prêtres, nous a fait part de son désarroi.
C’est une odeur nauséabonde qui se dégage du petit cours d’eau qui vient finir presque au palier de la modeste demeure de la famille Harpal. « Li fer enn ti lamar dilo toilet, li fer gomon vert, ek noir, fer gayn maloker », affirme Savitree Harpal. Et d’ajouter : « Zanfan pe gayn bouton, tou kalite grate akoz sa dilo-la. Ek mo ena enn mariaz le mwa prosin. Kouma eski mo pou kapav resevwar mo bann fami ? Pou met zot dan lamar ? »
Il s’agirait d’un problème récurrent depuis une dizaine d’année. D’où provient d’eau insalubre ? Chacun y va de son observation dans le voisinage. Fosse septique ? Canal ?
Ravin Chooramun, voisin des Harpal, déclare au Mauricien : « En tou le ka, li pa posib ki sa kantite dilo sorti depi mo fosse septique. Ena enn sel dimounn res kot mwa dan la zourne. Monn chek tou tuyau. Me ti ena enn kanal ki pas deryer mo lakaz bann dimounn finn bouse, li kapav dilo sa kanal. Lerla pandan sezon lapli li vinn pli pir ». Par ailleurs, ajoute-t-il, « mo lakaz osi finn sede ek sa problem-sa. Mo marbre inn fele dan mo salon ».
La mère de Rabin Chooramun, Cossila, déclare également : « Vir ki tourn saniter finn vinn kot nou a koz sa problem-la. Li afekte tou dimoun dan nou lantouraz ».
Le problème incommoderait donc tout le voisinage, soit quatre maisonnées. « 40 ans mo res la, déclare d’ailleurs Savitree Harpal, lane-la porte nom mo gran dimounn. Depi 10 ans pe gayn sa problem-la. Nou finn fatige ar sa ».