- Publicité -

Kata… strof !

Ena plis portab ki dimounn
Me plis dimounn insiportab
Plis politisien ki fer klounn
Plis nominasion larme inkapab
 
Ena plis portab ki zako
Me plis zako ki koz ninport
Sipoze li marke lor tablo 
Ki eleksion deryer laport
 
Ena plis portab ki astrolog 
Lavenir ekrir dan boul kristal 
Ti roke pe deklar bouldog
Gro mike spesialis travay sal
 
Ena plis portab ki Morisien
Plis rimer ki linformasion
Dan MBC bann mazisien
Bwar lakle dan infizion
 
Ena plis portab ki dimounn 
Me plis dimounn insiportab
Dan Lil Beton enn ta klounn
Konstrir nou lavenir lor disab

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour