NAD’N MANIKKAM

Fasone depi mem later
batize espes similer
twa pivo boner – lalimier
tant lemal an profonder
finn eklo letan kalver

Siblim maskot nou ‘gran beni’
defile ziska Dropadi
gratifie dan gras Mari
ek kourb ki ousi rakoursi
to sarm revele dan to touni

Depi bourzon a fler lavi
nou nouri dan to lombri
ek to lesans nou grandi
ek to kares nou adousi
dan to godi nou anglouti

Lezanal ek souvenir
desine fatal – san lizir
doze ek dou elikzir
kouma siblim kreatir
nou destin ankor anvayir

Rol to intim natir
dantle dan striktir
Kwafe de dantel ki anbelir
finn zize pou konstrir
prodwir – otan prozenitir

Dan lavi ek tou so kadans
to fines an gran silans
andirsi lor tras distans
egare dan tou mouvans
zordi emansipe a outrans

Mizire dan batay lekours
Dan lalit ki tini lor fours
to kapav – kote lor labours
to rises kouma lafours
antere dan paryaz to bours

Wi madonn
Retourne kontanple to sours
In ler – to tourn ver lasours