Nou dernie nimero, ki ti rant dan kad Zourne Internasional Alfabetizasion (Literesi) ti konsantre li lor aktivite trwa mouvman sosial ki trouv dan sekter informel ledikasion. Nou pe ti kontign nou reflexion dan domenn alfabatizasion zordi, me dan sekter ledikasion formel. Nou pou sirtou brak nou latansion kor aktivite Kreol Unit ki responsab formasion bann ansegnan Kreol dan M.I.E. Nou invite prinsipal se Nicholas Natchoo, ki zisteman enn manb sa Kreol Unit la, e ki pe propoz nou enn reflexion lor linportans lang maternel dan alfabetizasion enn zanfan, ek itilizasion patrimwann oral ek ekri dan sa travay-la. Nou pou ena ousi lokazion lir temwanaz enn profeser kreol ki sorti Rodrig, Jean Noel Jolicoeur dan sa domenn-la.