Ena enn gran nom ki fini grave dan nou leker
Dan leker tou bann zanfan morisien
Ena enn la vwa ki finn rezone dan locean indien liniversel
Parski li ti sant pou tou bann teryin
Li tienn la vwa de million vwa
Enn la vwa pou tou zilwa
Enn la vwa ki ti pe kombat avek la fwa
Li tienn la vwa ki ti pe kriy for la ho
Tou problem ki ena enba
Li ti milit pou bann dimoun ki dan la lerga
Li finn ne dan kan zoulou roche bois
Dan enn landrwa ki ti touzour xkli par leta
So la mizik ti touzour enn xplwa
Ce tenn don de Jah cepoursa nou ti kontan li la
So karyer ti koumanse la fin des ane 80
Kot tou dimoun ti pe sant en ker la plipar so bann refrin
So la mizik tienn nouvo son, enn revelasyon pou bann morisien
Ki ti rezone xploze partou dan locean indien
La pe lamour rastaman ti pe sante
So la mizik ti vrement enn fraternite
So bann mesaz ce te pou legalite
Kan so la mizik seggae zoue reflek la liberte
Nou finn pass bann moment xtra ordiner
Cepoursa linn rest grave la dan nou leker
Toultan tiena la foul dan so bann concert
Parski le pep ti kontan ce ki li pe fer
Pou mwa sa lom la li tienn gran rasanbler
A travers o la vwa linn rakont nou mizer
So bann mesaz donn nou kouraz pou bien fer
Ce tenn lombo ki finn inspire par le kreater
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Viv to kreolite
Viv to kreolite, Viv langaz kreol
Entan ki to enn afro morisien
Entan ki to enn blan morisien
Entan ki to enn sino morisien
Pa bliye ce letan nesans ki konte
Viv to kreolite, viv langaz maternel
Entan ki to enn hindou morisien
Entan ki to enn tamoul morisien
Entan ki mizilman morisien
Pa bliye letan nesans ki konte
Kreol ce sa nou été, kreol ce nou verite
Less mo dir twa met dan to latet ce letan nesans ki konte
Langaz kreol sa nou tou koze, kreol ena so identite
Nouena nou manyer viv, nou manyer de fer
Sa mem ki apel kreolite
Pa bliye nou fini metise
Fode pa ki nou less nou endoctrine par enn bann foste
La kreolite ce samem ki fer nou bote
Nou bizin konn preserv li pouki li pa deteryore
ce avek nou kiltir ek nou langaz kreol ki pou avanse
Retiek la konstitisyon, parski enn ta zafer endan la dan ki na pa bon
Zot ti bizin re amande pou nou tou gagn drwa legalite
Zot ti bizin rekonet ki zil la ena so identite kreol
Kreol ce kre o zil
Kreol twa ki dan zil
Aret lager initil
E enlev bann lespri debil
Kreol ce ne dan zil
Kreol fami dan zil
Kreol kiltir des zil
kreol langaz bann zil
Kreol nou tou zilwa
Entan ki blan,afro,sino,hindou,tamoul,mizilman,rasta, metiss, zanfan morisien Eski to fier ki to enn kreol? eski to fier de to langaz kreol? Viv langaz kreol…viv la kreolite e viv morisianism…BONDIEU BENI ZIL MORIS