La Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) finn ankor enn fois gayn raison quand nou ti exprime nou aprehension après ki Xavier Duval ti nome kom minis Finans. CTSP ti qualifie Xavier Duval kom zom sekter prive surtout après so bann prise de position vers le liberalisme a outrance.
Dan bidze ena enn contradiction majeure ki bann apotre du liberalisme abitie vant zot de sa. Setadir bizin kree la croissance pou ki ensuite partage avec le people. Au contraire quand l’heure du partage finn vini, nou trouve Xavier Duval vinn dir, pa bizin taxer dividend, linteret ek CSR bizin desormais paye lor “Chargeable Income”, plito ki “net profit”. Et plizir lot tax kouma Capital Gain tax finn fer lobjet de bann cadeau a secteur prive.
De lot cote o nivo social li finn insilte intelligence de bann citoyen : par examp, li anonce ki bann employeur dan secteur informel napa deklare zot bann employe donc napa kontribie dan NPS pou zot, e letat desormais pou kontribie 3 % pou travayer la pou tou salaire jusqu’a Rs 3 000. Premyerman si l’employeur la pa deklare so travayer et travayer la per li perdi so plas, kouma letat pou kapav kontribie lor so nom si so identite inconnu. Deuxiemement napli ena okenn salaire egal ki Rs 3 000 ou moins. Donc ce enn attrape nigaud.
Xavier Duval, zordi finn confirme ki li agent du secteur prive. Dabord li verse bann larme crocodile pou dir ki ena travayer ki pa pou benefisye ni enn retraite parski zot pa finn ena bann contribution ki finn fer dan plan pension et pourtant li meme li vinn dir travayer pran ou 2,5 % dan NSF pou ale rant dan enn lasirance de sante prive. Sa declaration li insultant depi enn gouvernman ki dir ki li avek lepep ek ki lasante gratis pou tou dimoune. Ki role Xavier Duval ? Eski li enn azan lasirans ?
Travayer pe mort. Travayer so bann litige pa pe capave ale devant lakour indistriel avan 3 ans parski ena trop bokou. Lisansiman sovaz et injustifie finn vinn legal avec nouvo laloi travay. Et dan bidze Xavier Duval anonse timidement ki en 2012 pou anvisaz pou ki bann travayer zot pension ek zot benefis vinn portative. Se tout. Quand, comment, ki pou vinn portatif, black out total. Minis Finans pense ki li finn amadoue bann sindicat.
Avec beaucoup de ferveur Xavier Duval anonse pou la 4eme annee consecutive, Maurice premier en Afrique dan Ease of Doing Business, sans ki li fer comparaison avec degradation social ki nou pays pe merite o nivo international akoz zot politik ultra liberal. Li ti bon ki minis Duval vinn dir ousi ki rang Maurice ete o nivo de l’Afrique en ce qui concerne le crime organize.
Finn ena bokou mezir pou encourage le Tourisme Medical et beaucoup de propagand ki se enn gouvernman ki care pou la sante de son peuple, alors ki ena 3 113 famille ki pe viv dan bann lakaz lamiante dan bann Cite EDC, ki tou le jour expose a bann maladi kouma cancer et autre.
Ankor enn fois parey kouma Pravind Jugnauth, Xavier Duval trouve ki bizin donn formation fam dan Farming et Domestic Work, kouma dir ki tou bann low skill et low paid jobs finn reserve pou fam. Formation pou bann fam bizin partout kot enn zom ousi kapav gayn formation. Fam pa bann citoyen deuxieme classe.
Pour conclure, se enn budget ki par tous les moyens finn satisfaire demande et exigence du secteur prive dans enn l’espoir ki pou ena creation l’emploi et enn croissance forte. Mais sans aucune consideration pou ki ena enn distribution equitable de la richesse basee lor enn justice sociale en harmonie avec enn leconomie durable et verte.