Dis Top Zur Pu Prezant Bidze

Sanjay Jagatsingh

No. 10. Uvertir kup di mond

No. 9. Dimans Pak

No 8. Maha Sivaratri

No. 7. La Nwel

No. 6. Fet de mor

No. 5. Divali

No 4. Zur kot ena deliz

No 3. Le 31 Desam

No 2. Zur kot ena siklon klas kat

Ek pli top zur pu prezant bidze se

No 1. Le 12 Mars