- Publicité -

Krwayan Lib

URVASHI BABAJEE

- Publicité -

Kontinye ale

Ver sime liberte

Kouler lanwit

Kouler anferme

Ki transpers zis to panse

Krwayan lib

Poz dan to leker ki lour

Kont batman volkan

Kont blesir

Zis pou ale pli divan

Kont lesouf silans

Kont figir linosans

Zis pou enn lot nesans

Krwayan lib

Ki fransi tou febles

Malgre tou bann fles

Lespwar napa karbonize

Kont somey

Kont revey

Zis pou enn leklatman

Pou nepli fer sanblan

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour