- Publicité -

Leker later

JASON LILY

Kan mo ti pe rod twa, ki mo’nn retrouv mwa.
Kan mo ti lwin ar twa ki mo’nn konpran twa.
Kan mo’nn travers kontinan ki mo’nn konekte ek seki lontan ti existan.
To’nn montre mwa kouma mo ti kapav vinn plante,
To’nn kapav fer mwa apresie ki pasians amer me so fri dou dan ler laroze,
To’nn fer mwa konpran douser, dan plin peryod lager.
Kan mo ti pe trouv twa, ki mo’nn konpran to vre rises,
Later natal, leker later, mama later, fitir later.

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour