- Publicité -

LESANS LINIVER

JASON LILY

Pa kestion kestionn mwa,

- Publicité -

Pa bizin tro koste to gagn mwa,

Reyonnman sinser sa,

Kan nou lam dan lazwa.

Se biensir enn lape ki koz tou,

Li ena form labrez, li pran zis partou.

Li briye, li fer twa riye, li dres twa,

Li kouma enn bouyon kan labous nepli konpran gou.

To lantouzias fane kouma konfeti zour mariaz,

To limilite rapel mwa ki personn pa imortel lor sa baz,

To lidantite flagran me nou les twa kan nou dan laraz,

Pourtan enn gou to lesans inploz lesans liniver.

Lazwa.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour