- Publicité -

Li dir ser sintir

JEAN JACQUES ARJOON

- Publicité -

Li dir ser sintir

Parski seki tiena

Me linn al dan Molnupiravir

Pou ranpli enn lot katora

Li dir ser sintir

Sink san mil pou mwa

Li zis pou makiyaz ek tintir

Leres mo bizin partaz ek gopia

Li dir ser sintir

Parski mem si mank garnitir

Eki depi lager Likrenn

Li pe fer tou kouma enn vre kapitenn

Li dir ser sintir

Parski enn bann pe deklar bay

Akoz lot bann inn al Dubai

Alor ki zot, zot pe manz dipin frir

Li dir ser sintir

Pran pasians an dot mo man atann

Parski mem tirbo ek diezel an pann

Akoz lesans pe kaye dan lasir

Li dir ser sintir

Parski so partner dan krim

Pe fer boukou bav ziska lekim

Pourtan lor finansma parti boug la sinser

Li dir ser sintir

Parski li mari sir

Ki dan senn mars

So souval pou kas demars

Li dir ser sintir

Mem si zot pe mor san manze

E ki zot pe vinn blem ziska palir

Vini nou dialoge

Li dir ser sintir

Parski kot ena kriz demokrasi

Jag, Jo ek Bobi

Pou vinn pas lapintir

Li dir ser sintir

Parski nou enn pei ki ena boukou diabet

Se pa le moman pou fer emet

Fer rezim sanz zot mizir

Li dir ser sintir

Pa rant dan lopozision so delir

Ki kontign tret nou chatwa

Ek bann poupet doukiya

Li dir ser sintir

Kontign met zot mas

Pou kasiet zot pal figir

Sinon nou fer lapolis ramas zot an mas

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour