Karupudayyan Kavinien

Tifi tou kiltir komdi poet

Rouz ble zonn ver

Kat kouler ki dan nou leker

Flote nou pavion

Flot bien lao dan lamizik divan

Fann fler lape lor nou rivaz

Samem nou lapriyer

LAKSHMI CHINIAH (6 ANS)