Ena enn gran nom ki fini grave dan nou leker
Dan leker tou bann zanfan morisien
Ena enn la vwa ki finn rezone dan locean indien liniversel
Parski li ti sant pou tou bann teryin
 
Li tienn la vwa de million vwa
Enn la vwa pou tou zilwa
Enn la vwa ki ti pe konbat avek la fwa
Li tienn la vwa ki ti pe kriy for la ho
Tou problem ki ena enba
Li ti milit pou bann dimoun ki dan la lerga
Li finn ne dan kan zoulou Roche-Bois
Dan enn landrwa ki ti touzour xkli par leta
So la mizik ti touzour enn xplwa
Se tenn don de Jah sepoursa nou ti kontan li la
 
So karyer ti koumanse la fin des zane 80
Kot tou dimounn ti pe sant en ker la plipar so bann refrin
So la mizik tienn nouvo son, enn revelasyon pou bann morisien
Ki ti rezone xploze partou dan losean indien
La pe lamour rastaman ti pe sante
So la mizik ti vrement enn fraternite
So bann mesaz se te pou legalite
Kan so la mizik seggae zoue reflek la liberte
 
Nou finn pass bann moment xtra ordiner
Sepoursa linn rest grave la dan nou leker
Toultan tiena la foul dan so bann concert
Parski le pep ti kontan ce ki li pe fer
Pou mwa sa lom la li tienn gran rasanbler
A travers o la vwa linn rakont nou mizer
So bann mesaz donn nou kouraz pou bien fer
Se tenn lombo ki finn inspire par le kreater