Lane dernye dan enn lames Legliz Grand Gaube pou Zourne Lang ek Kiltir Kreol, Komite Diosezin Premie Fevriye (KFPF) ti anons  ki li pou tenir enn Konvansion Kreol an 2013. Regrete Per Roger Cerveau ti prezan ek li ti pronons enn omeli spesial sa zour la. Travay preparasion finn large depi sa zour la. Dimans 27 Oktob 2013, nou pou ena efektivman Premie Konvansion Kreol dan Oditorium Octave Wiehe, Liniversite Moris, Reduit. Konvansion pe tenir sou lezid Komite Diosezin Premie Fevriye (KDPF) ki pou reinir otour enn trantenn konvansionis, swasanten delege ek plis ki enn sinkantenn invite. Bann prinsipal organizasion Kreol finn osi partisip dan organizasion sa konvansion la. Pou lokazion , Dr N. Nokwe, Okomiser Sid Afrik pou invite doner. Tem ki finn swazir apel : Kreol Lite, Kreol Kapav.