RAMA POONOOSAMY

Depi inpé letan, ena enn revandikasion bann mizisien, prodikter ek promoter pou ki bann lotorité kreé enn Stad Kaya pou Lamizik dan Moris.
Dan kontex selebrasion souvenir Kaya, 20 banané apré so disparision, bann lotorité ti kapav pran langazman pou kreé ‘Stad Kaya pou Lamizik’.
Sa enn propozision ki kapav fer linanimité parmi tou sa ki finn apresié, tou sa ki ankor apresié é tou sa ki pou touzour apresié Kaya!
An atandan, nou ekout segé Kaya é pa zis reflesi lor so bann parol : Bizin koumans met parol an pratik !