JASON LILY

Selebre dir mersi

Partaze konn dir wi

Parol sakre pou enn dimounn,

Ki sakreman, ki langazman.

Selebre lavi,

Pran sa risk, viv li

Parol sakre anver later,

Enn langazman pa efemer.

Selebre lamour,

Partaz ek plant li toulezour,

Ki ou resevwar ou pa an retour,

Li enn sakreman, ki geri ou tou-kour.

Selebre zordi pa atann dime,

Konsakre letan pou anbras ou realite,

Parol sakre ou gran dimounn,

Ki’nn konn sak zefor sak leko ou leker.

Selebre ou bote, selebre bien,

Parski dime, mem ou perdi ou dibien,

Pou res enn ki so valer pou desinn ou destin.

Li sakre, li sinp ek li ilimite,

Li lamour pou ou, ki dan ou ek ki pare pou ou partaz bien.