Zordi

Apre pli profon marenwar,

- Publicité -

Mo’nn medit dan mo tanp sakre.

Sakalite-la mo ti’nn devini,

Lakoz mo ti refiz aksepte.

Apre pli profon marenwar,

Mo’nn viv parski lavi sakre.

Sak sitiasion ti enn leson,

Ek twa to’nn fer mwa viv li.

Zordi mo pe anbras lape,

Zordi mo anbraze par mo mision.

Me mo rod mo bien-net avan tou.

Zordi.

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour