— Éta Ti-Louis, ki position my friend ? Kot to ti été la semaine dernière ? Hein, sirman ti éna enn bus pou baté sa.
— Arrête to bann koméraz lors moi. Marque bater bis lors mo front ? Pas gagne droit malade dans sa pays-là ?
— Ayo Ti-Louis, si to fine gagne disco eyes pas costé ar moi là.
— To trouvé, dans maladie ousi to fer discrimination. Dire moi enn coup-là…
— Kozé Ti-Louis !
— Mo pé kozé la, ki to pressé ? Train népli roulé dans Maurice. Bon, to konn DD ?
— DD ? Bien… mo konn mo belle-soeur ki habitué fer so la bouche pointe quand li appel so bolom DD, sinon mo pas koné.
— Hé ta, pas dire moi après ki to konn tout séki passé ici. DD, The Singapourien Boy… to pa koné ?
— Hein sa DD-là ki to pé kozé. Ki fine arrive li ? Li rann so zip li fine allé trankil pareil kouma The King ?
— Pas zip dire sa, tablier. Pas finn tandé ki fine arrivé. Li pas finn aller tranquille sa. Li finn sauvé tranquille…
— Ti-Louis, contrairement au King, Shérif pas ti éna naryé contre li…
— Ayo pas koz sanala ar moi, ki kouma dire zako dans la mizik ou plito kouma dire Pierre Richard dans sa film Un Chien dans un Jeu de Quilles. Tout séki passe divan li pas trouvé.
— Li pire ki l’ICAC, ki guet figir pour azir.
— Samem sa. En tout cas, bizin fer enn change of name. Arrête appel li DD, bizin appel li asterla The 14 million-rupee Boy
— Ki, li pé remplace Steeve Austin, li pé vine acteur aster  la ?
— Acteur ? Producteur film oui. Pé tann dire ki Gilou fink gagne li la main dans le sac rempli avec 14 millions ladans.
— Hein, koumsa ? Kisanla finn fer sa ?
— Si monn bien comprend, éna lamain Le Petit Gervais aux Fruits ladan.
— Hé bien Ti-Louis, si Gervais aux Fruits so lamain sa, sa veut dire éna cornes Tauro ousi.
— Bizin dire Sherif fer l’enquête lor la pour koné…